GALVmed LSD - Evaluatie van belangrijke aspecten van de werkzaamheid van geïnactiveerde en levende verzwakte lumpy skin disease-vaccins voor vee

Last updated on 14-12-2018 by Catherine Vandenberghe
november 15, 2016
november 14, 2018

Financierder

Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (GALVmed)

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Pip Beard
Bryan Charleston
Eva Pérez-Martín

In het kort

Lumpy skin disease (LSD) is een verwoestende virale ziekte bij vee. De ziekte treft arme, kleine boeren in ontwikkelingslanden onevenredig hard, aangezien hun vee een directe bron van inkomsten is (verkoop van de huiden en melk van de dieren), een voedingsbron (vlees en melk) en werkkracht om het land te verbouwen. Sciensano test, vergelijkt en evalueert LSD-vaccins om deze boeren betaalbare, veilige en efficiënte vaccins te kunnen aanbieden.

Projectsamenvatting

  1. Vergelijking van de duur van de immuniteit en de bescherming van momenteel beschikbare verzwakte en geïnactiveerde LSD-vaccins:
    gevaccineerd vee wordt op verschillende tijdstippen na vaccinatie met LSD-virus gechallenged: op 6, 12 en 18 maanden. Niet-gevaccineerde controledieren worden als testcontroles gebruikt. Dieren worden klinisch gescoord en de bloedstalen worden gebruikt voor de detectie van virus, humorale en celgemedieerde immuniteit. Potentiële uitscheiding van het virus wordt vastgesteld met behulp van speekseluitstrijkjes. Alle resultaten worden gebruikt om de klinische beschermingsindex te bepalen.
  2. In-vivo-evaluatie van verbeterde op LSD gebaseerde geïnactiveerde vaccins:
    een nieuw geïnactiveerd LSD-vaccin is ontwikkeld door MCI Santé Animale in Marokko. De werkzaamheid en veiligheid van dit nieuw ontwikkelde vaccin worden na éénmalige en boostervaccinatie vergeleken met de huidige beschikbare verzwakte en geïnactiveerde vaccins in een vaccinatie-challenge experiment zoals hierboven beschreven.

QR code

QR code for this page URL