unCoVer - Gegevens ontrafelen voor een snelle, evidence-based respons op COVID-19

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2020
-
december 31, 2022

In het kort

unCoVer is een functioneel netwerk van 29 onderzoeksinstellingen in 18 landen, waaronder Sciensano, dat gegevens verzamelt die afkomstig zijn van de zorgverlening aan COVID-19-patiënten door gezondheidssystemen in heel Europa en daarbuiten. unCoVer valoriseert deze praktijkgegevens om studies op te zetten naar de kenmerken van patiënten, risicofactoren, veiligheid en doeltreffendheid van behandelingen en potentiële strategieën tegen COVID-19 in praktijksituaties.                              
          

Projectbeschrijving

De COVID-19-crisis heeft veel landen voor ongekende uitdagingen geplaatst. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben veel landen actieve surveillancesystemen opgezet om in real time het aantal gevallen, ziekenhuisopnames en overlijdens te monitoren. De resulterende datasets leveren waardevolle informatie op over de lokale pandemische context, maar blijven versnipperd en ongeharmoniseerd. Hierdoor worden grensoverschrijdende vergelijkingen en internationale klinische en epidemiologische studies belemmerd.

Het unCoVer-netwerk vergemakkelijkt de toegang tot deze anders versnipperde datasets en bouwt computing- en analytische platformen om studies naar risicokarakterisering en voorspellingsmodellen te stroomlijnen met behulp van gestandaardiseerde gepoolde gegevens uit de praktijk. Het vult hiaten in de gegevens aan, verenigt huidige initiatieven en creëert downstream exploitatiemogelijkheden voor onderzoekers en volksgezondheidsstrategieën om COVID-19-strategieën te optimaliseren en de gevolgen van toekomstige uitbraken tot een minimum te beperken.

Sciensano draagt bij aan het unCoVer-netwerk door middel van de volgende werkpakketten:

  • WP1: gegevensidentificatie
  • WP4: gegevensanalyse
  • WP5: verspreiding

Meer informatie is beschikbaar op de website van het unCoVer-project  

Partners

José Luis Peñalvo

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL