InfAct – Information for Action - Gezamenlijke actie voor gezondheidsinformatie

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
maart 1, 2018
-
februari 28, 2021

In het kort

Om gezondheidsinvesteringen ten volle te benutten, moeten het gezondheidsbeleid en de besluitvorming gebaseerd zijn op robuust bewijsmateriaal van onderzoek naar de gezondheid van de bevolking en gezondheidszorgsystemen op basis van kwalitatieve en actuele gegevens. Internationaal vergelijkend onderzoek, benchmarking en uitwisseling van ‘best practices’ is onontbeerlijk voor het versterken van de bewijsbasis voor nationale en internationale besluitvorming over gezondheid en gezondheidszorgsystemen.

Projectbeschrijving

Door samenwerking tussen landen stroomlijnt InfAct activiteiten in gezondheidsinformatie, vermindert het de last verbonden aan gegevensverzameling en werkt het aan een duurzame en robuuste dataverzameling in Europa die kennis, gezondheidsonderzoek en beleidsvorming mogelijk maakt en ondersteunt.

Taak:
Een sterkere Europese infrastructuur voor een gezondheidsinformatiesysteem opbouwen en de kernelementen ervan versterken.

Visie:
Het gebruik van gezondheidsinformatiedata en expertise verbeteren voor een gezonder Europa.

Doel:
nationale en Europese gezondheidsinformatiesystemen versterken door:

  1. te werken aan een duurzame onderzoeksinfrastructuur ter ondersteuning van de beoordeling van de performantie van volksgezondheid en gezondheidssystemen,
  2. het versterken van Europese gezondheidsinformatie, de kennis en de onderzoekscapaciteiten hieromtrent met het oog op het verminderen van gezondheidsinformatie-ongelijkheden,
  3. de ondersteuning van interoperabiliteit en innovatieve hulpmiddelen voor gezondheidsinformatie en databronnen.

Meer informatie over het InfAct-project

Twitter: @JA_InfAct

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Linda Abboud

Financierder

QR code

QR code for this page URL