INFLAVOUR - Innamemonitoring van levensmiddelenaroma’s

Last updated on 5-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
mei 1, 2022
-
april 30, 2025

In het kort

Aromastoffen zijn natuurlijke of kunstmatige stoffen die worden toegevoegd aan voeding vanwege de geur en/of smaak. Ze zitten in zowat alle voedingsmiddelen en dranken. In Europa zijn ongeveer 2500 aromastoffen toegestaan. Het is echter niet eenvoudig om hun aanwezigheid in voedingsmiddelen te analyseren. Dat gebeurt daarom slechts in beperkte mate. Daardoor zijn er maar weinig gegevens bekend over hun consumptie. Tijdens het project INFLAVOUR ontwikkelen we nauwkeurige methoden om ze te analyseren in verschillende levensmiddelen en om de risico’s voor de consument in kaart te brengen wanneer hun gehalte te hoog is.

Projectbeschrijving

Aromastoffen zijn natuurlijke of kunstmatige stoffen die worden toegevoegd aan voeding vanwege de geur en/of smaak. In Europa bevat Verordening (EG) 1334/2008 een lijst van ongeveer 2500 aromastoffen die toegestaan zijn in voeding. De lidstaten dienen de consumptie en het gebruik van aromastoffen in voeding zo vaak als nodig te controleren met een op risico’s gebaseerde aanpak. Hoewel een dergelijke op risico’s gebaseerde aanpak relatief eenvoudig te bepalen is, is de implementatie ervan minder evident. Bovendien worden aromastoffen in voedingsmiddelen momenteel slechts in beperkte mate geanalyseerd voor reglementaire doeleinden, wegens de moeilijkheden bij de analyse (bv. verschillende te onderzoeken chemische groepen, lage concentraties, thermolabiliteit). Daardoor zijn er maar weinig gegevens bekend over hun consumptie en gebruik. Het risico van de consumptie van aromastoffen wordt dan ook vaak alleen beoordeeld op basis van gerapporteerd industrieel gebruik (per voedingsmiddelcategorie) en niet op reële monitoringgegevens.

Het project INFLAVOUR wil de innamemonitoring van aromastoffen in voedingsmiddelen versterken. We stellen drie onderliggende doelstellingen voorop: 

  • Een op risico’s gebaseerde rangschikkingsstrategie ontwikkelen om aromastoffen te prioriteren
  • Veelzijdige en nauwkeurige analysemethoden ontwikkelen en valideren voor de aromastoffen met de hoogste prioriteit
  • Een risicobeoordeling doen bij de Belgische bevolking voor de gemonitorde aromastoffen.

De ontwikkelde op risico’s gebaseerde strategie zal een efficiënte, transparante en aanpasbare methodologie zijn, die tot een verfijnde prioritering kan leiden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar worden. Gezondheidsinstanties kunnen de gevalideerde analysemethoden gebruiken voor routineanalyses van geselecteerde aromastoffen in verschillende voedingsmiddelen. Tot slot kan de risicobeoordeling bij de Belgische bevolking voor de gemonitorde aromastoffen mogelijke problemen aan het licht brengen in verband met overmatige consumptie van bepaalde aromastoffen. Als dergelijke risico’s worden vastgesteld, worden ze gemeld bij de gezondheidsinstanties, zodat deze maatregelen kunnen treffen om de risico’s te beheren en de gezondheid van de consumenten te beschermen.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Prof. Dr. Sonia Collin
Prof. Dr. Patrick Dirinck

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL