KAP-MOSQ - Knowledge, attitude and practices on mosquitoes and mosquito-borne diseases in the Belgian adult population

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
augustus 1, 2022
-
december 31, 2022

In het kort

Door muggen overgedragen ziekten zijn niet-endemisch in Europa, maar komen de laatste jaren steeds vaker voor. In de nabije toekomst kunnen we ook in België sporadische uitbraken verwachten. Het gedrag van de mens is een belangrijke factor voor de preventie van dergelijke ziekten. Met deze enquête willen we een inzicht krijgen in de kennis en het gedrag van de Belgische volwassen bevolking ten opzichte van muggen en door muggen overgedragen ziekten. De resultaten zullen de autoriteiten ondersteunen in het correct informeren van de bevolking.

Neem deel aan onze enquête!

Projectbeschrijving

Nieuw opkomende door muggen overgedragen ziekten

Als gevolg van de globalisering, veranderingen in landgebruik en de klimaatverandering kunnen muggen en de ziekten die ze overbrengen, zich verspreiden naar regio’s waar ze nog niet eerder voorkwamen. Uitbraken van door muggen overgedragen ziekten zoals dengue, chikungunya, West-Nijl virusinfectie en zikavirusinfectie zouden de komende jaren een realiteit kunnen worden in België, zoals nu al het geval is in buurlanden zoals Frankrijk en Nederland: 

  • Er zijn de voorbije jaren herhaaldelijk introducties van de tijgermug (Aedes albopictus) in België gemeld, en de mug zou zich in de (nabije) toekomst kunnen vestigen
  • Het toenemend aantal reizigers dat terugkeert uit landen waar ziekten die door muggen overgedragen worden endemisch zijn, verhoogt verder het risico op lokale overdracht van deze ziekten in België.

Voorbereiding

Een goede kennis van burgers over muggen en hun gedrag, en gepaste preventieve acties tegen muggen, zijn belangrijk in de voorbereiding van de Belgische bevolking op nieuw opkomende door muggen overgedragen ziekten, aangezien interventies om deze ziekten te voorkomen of te controleren beperkt zijn en acties van burgers vereisen:

  • beperken van broedplaatsen van muggen
  • preventie van muggen in huizen
  • preventie van muggenbeten. 

Huidige kennis, houding en gedrag

In deze context voert de dienst Epidemiologie van Infectieziekten van Sciensano een studie uit naar kennis, houding en gedrag van de Belgische volwassen bevolking in verband met muggen en door muggen overgedragen ziekten

Informatiecampagnes

De geïdentificeerde lacunes in kennis of barrières voor een correct gebruik van preventieve acties, kunnen vervolgens door de Belgische autoriteiten gebruikt worden om de bevolking correct te informeren over de preventie van muggen en muggenbeten. 

Meer info? 
PDF-pictogram meer_informatie_voor_deelnemers.pdf

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL