HUMTICK - Ziekten overdraagbaar door teken in België: identificatie van en communicatie over de ziektelast

Last updated on 6-1-2023 by Cassandre Dugailliez
Projectduur:
november 1, 2015
-
oktober 31, 2019

In het kort

In deze studie volgen we patiënten met de ziekte van Lyme gedurende 6 maanden tot 2 jaar op. We verzamelen daarbij gegevens over eventuele blijvende klachten en de kostprijs van de diagnose en behandeling van de ziekte. Verder doen we ook onderzoek naar het voorkomen van andere ziektekiemen die door teken worden overgedragen. De studie zal meer duidelijkheid geven over ziekten die in België door teken overgedragen worden. Deze informatie is belangrijk voor gezondheidsmedewerkers, patiënten(verenigingen) en beleidsmakers.

Projectbeschrijving

Lyme borreliose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie van het complex Borrelia burgdorferi sensu lato. Deze wordt overgedragen op de mens via een beet van een geïnfecteerde teek (voornamelijk Ixodes ricinus). De ziekte uit zich in een verscheidenheid aan klinische manifestaties: dermatologische, neurologische, gewrichts- en, meer zeldzaam, cardiale en oftalmologische aandoeningen. Ondanks een adequate antibioticabehandeling, vertonen sommige patiënten langere tijd een aantal niet-specifieke symptomen zoals vermoeidheid, musculoskeletale pijn of cognitieve stoornissen. Wanneer deze langer dan 6 maanden na de behandeling aanhouden en zodanig ernstig zijn dat ze een impact hebben op de dagelijkse activiteiten van de patiënt, wordt dit syndroom beschreven als PTLDS (Post-Treatment Lyme Disease Syndrome). De precieze oorzaak van dit syndroom is nog niet gekend en er zijn nog maar weinig wetenschappelijke studies over de mogelijke risicofactoren uitgevoerd. Eén van de hypotheses is dat co-infecties met andere pathogenen overgebracht door teken (zoals Anaplasma spp. of Babesia spp.) de ontwikkeling van PTLDS bevorderen.

HUMTICK is een 4 jaar durend onderzoeksproject, gebaseerd op een prospectieve cohortstudie waarbij patiënten met Lyme borreliose (erythema migrans en gedissemineerde Lyme) vanaf hun diagnose en behandeling, gedurende een periode van 6 maanden tot 2 jaar opgevolgd worden (in functie van het tijdstip van inclusie in de studie). Via herhaalde vragenlijsten verzamelen we informatie over mogelijke langdurige klachten en de kosten voor de diagnose en behandeling van de ziekte. In een tweede groep patiënten, die koorts vertonen na een recente tekenbeet, doen we via een multiplex PCR onderzoek naar sporen van andere pathogenen (Anaplasma spp., Rickettsia spp., Neoehrlichia mikurensis, Babesia spp., Borrelia miyamotoi).

De doelstellingen van de studie zijn:

  • de ziektelast (burden of disease) van Lyme borreliose in België evalueren
  • de kosten die gepaard gaan met de ziekte kwantificeren
  • het voorkomen van andere pathogenen overgedragen door teken in België evalueren
  • het voorkomen van PTLDS in België objectiveren en mogelijke risicofactoren identificeren.

Samen met vergelijkbare studies in andere landen (o.a. in Nederland) zal de studie bijdragen tot het beschrijven van PTLDS en mogelijke uitlokkende factoren.
 

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Partners

Niko Speybroeck
Veroniek Saegeman
Philippe Beutels
Hein Sprong
Benoît Kabamba-Mukadi

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL