Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Ontwikkeling en toepassing van next generation sequencing (NGS) en metagenomica om de influenzasurveillance en de paraatheid bij een pandemie in België te verbeteren NGS Influenza juni 1, 2017 december 31, 2021 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica influenza virus, respiratoire virussen, NGS, WGS, sequencing
Europees programma voor de vaststelling van gevalideerde procedures voor de detectie en identificatie van biologische toxines EuroBioTox juni 1, 2017 mei 31, 2022 Voedselpathogenen, Organische contaminanten en additieven detectie identificatie en authenticatie, chemisch-biologische radiologische en nucleaire bescherming (CBRN) , biologische toxines, normalisering, bekwaamheidstesten, gecertificeerde referentiematerialen, alternatieve methoden voor dierproeven
Karakterisering van antimicrobiële resistentie in bacteriën, waaronder plasmiden, door de ontwikkeling van een generieke op NGS gebaseerde workflow en aangepaste databanken AMRSeq juni 1, 2017 mei 31, 2021 Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, AMR, antimicrobiële resistentie, plasmide, sequencing, MinION, derde generatie sequencing, hybrid assembly, databank, voedsel isolaat, humane isolaat, GMM
Micro-arraysysteem in liquide fase voor de snelle detectie van de genetische determinanten van de antibioticaresistentie: ontwikkeling en opwaardering met het oog op 'One Health’ AMR-ARRAY juni 1, 2017 oktober 31, 2019 Voedselpathogenen, Bacteriële ziekten, Diergeneeskundige bacteriologie antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, colistine, enterobacteriaceae
Opvolging van laboratoriumgeassocieerde infecties LAI mei 15, 2017 januari 31, 2018 Biosafety and biotechnology laboratorium-verworven infecties, LVI, opvolging, bioveiligheid, wetgeving
Een online tool om New Approach Methodologies (NAMs) te verzamelen in een centrale databank RE-Place april 18, 2017 juni 1, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie new approach methodologies, alternative methods, vervangingsmethoden, in vitro, in silico, in chemico, non animal methods, replacement, 3R
Validatie van methoden: vergelijking van grootteverdeling van ijzeroxyhydroxide-nanodeeltjesanalyse tussen Flow Field Flow fractionatie, single particle ICP-MS en elektronenmicroscopie NIROVAL februari 1, 2017 januari 31, 2018 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, validatie, flow field flow fractionatie, single particle ICPMS, elektronenmicroscopie
Monitoring van de gezondheidseffecten van het leven in de nabijheid van nucleaire sites in België: incidentie van kinderleukemie NUCABEL 2B januari 9, 2017 juni 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Monitoring van de gezondheidseffecten van het leven in de nabijheid van nucleaire sites in België: incidentie van schildklierkanker NUCABEL 2A januari 9, 2017 juni 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie nuclear sites, incidence, childhood leukemia, thyroid cancer
Nationaal referentielaboratorium voor pesticiden NRL lot1 Pesticiden januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven pesticiden, nationaal referentielaboratorium
Nationaal Referentielaboratorium voor voedingscontactmaterialen NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven voedingscontactmaterialen, nationaal referentielaboratorium, methode-ontwikkeling en validatie, ondersteuning Belgische laboratoria
Nationaal referentielaboratorium voor milieu- en procescontaminanten NRL lot3 Contaminanten januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven contaminanten, nationaal referentielaboratorium
Gezondheidsenquête 2018 HIS2018 januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten enquête, gezondheidsstatus, levensstijl, consumptie van medicamenten, preventie
Ontwikkeling van een plasmid-launched live-attenuated dubbelvaccin tegen rabiës/flavivirus van de volgende generatie Rabyd-Vax januari 1, 2017 december 31, 2020 Immuunrespons, Virale ziekten rabiës, gele koorts, vaccin/prik, plasmide, vector
Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering HISLink januari 1, 2017 december 31, 2017 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsenquête, ziekteverzekering, gegevenskoppeling, gebruik van de gezondheidszorgen, uitgaven in gezondheidszorgen
Nationaal referentielaboratorium voor spoorelementen in voedsel en diervoeders, voor nanomaterialen en voor voedselcontactmaterialen NRL-TE; NRL-NANO; NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen metalen, spoorelementen, migratie, voedingscontactmaterialen, nanomaterialen
Gezondheidsenquête HES januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsexamen, enquête, klinische gegevens, laboratorium analyse, representatief steekproef
Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP) EMERDIAH5 januari 1, 2017 december 31, 2017 Aviaire virologie en immunologie, Diergeneeskundige bacteriologie vogelgriepvirus, differentiële diagnose, surveillance, Luminex, ELISA
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten broosheid, ouderen, Europese Unie, kwetsbaarheid, veroudering
Nationaal Referentielaboratorium voor mycotoxines, planttoxines en mariene biotoxines NRL Toxines januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven nationaal referentielaboratorium, toxines, mycotoxines , mariene toxines , planttoxines
Physico-chemische karakterisering van de fractie geëngineerde nanomaterialen in zilver (E174) voedseladditiven in de context van risicoanalyse NanoAg@ december 1, 2016 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen
Evaluatie van belangrijke aspecten van de werkzaamheid van geïnactiveerde en levende verzwakte lumpy skin disease-vaccins voor vee GALVmed LSD november 15, 2016 november 14, 2018 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Exotische virussen en bepaalde ziekten lumpy skin disease, geïnactiveerde vaccin, verzwachte vaccin, duur van immuniteit en bescherming
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxine, Citrinine, gebeurtenis, voedselveiligheid, diervoeders, België, toxicokinetische profiel , slachtkippen, varken, biotransformatie
Implementatie en validatie van een analysemethode om nanofracties in levensmiddelenadditieven E171, E174 en E175 te beoordelen via blootstellingsanalyse in het kader van risicobeoordeling Nanofood@ oktober 1, 2016 oktober 1, 2019 Spoorelementen en nanomaterialen E171, E174, E175, voedselsupplementen, elektronendiffractie, Röntgenspectroscopie, voedingsmatrix, beeldanalyse, representatief testmateriaal, zilveren nanodeeltjes, kwantitatieve elektronenmicroscopie, transmission electron microscopy, scanning elektronenmicroscopie, hoge hoek ringvormig donker veld, scanning transmissie-elektronenmicroscopie, massaspectrometrie, risico analyse
Moleculaire databank voedselinfectie MolDbFBO oktober 1, 2016 Voedselpathogenen, Bacteriële ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica voedselpathogenen, typering, moleculaire databank, uitbraakonderzoek
Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt counterfeit antibiotics oktober 1, 2016 oktober 1, 2020 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten nagemaakte antibiotica, kwaliteitscontrole, onzuiverheden, marktstudie
Bewaking van de mortaliteit van Belgische honingbijkolonies in 2017-2018 HealthyBee september 22, 2016 Veterinary epidemiology honingbij, sterfte, bijengezondheidstoezicht, Apis Mellifera, willekeurig bos, Varroa Destructor, bijenkastbeheer, risicofactoren
Onderzoek van de milieugegevens en gegevens van humane biomonitoring bij chemische contaminaties WEnvHum september 1, 2016 augustus 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie risicobeoordeling, milieuramp, databank, humane biomonitoring, impact op de gezondheid
Diagnose, monitoring en preventie van blootstellingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten DiMoPEx april 11, 2016 april 10, 2020 Risk and health impact assessment environmental determinants, chronische ziekten, netwerk, Horizon 2020 programma
Vergelijking van vaccins, lot per lot, door de uitvoering van consistentietests VAC2VAC maart 1, 2016 februari 28, 2021 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten onderzoek, normalisering, 3R

QR code

QR code for this page URL