Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
De impact beoordelen van het gebruik van het web als onderdeel van een 'mixed mode design' voor de Belgische Gezondheidsenquête Webpilot februari 1, 2016 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsenquête (HIS), mixed mode study design, internetenquêtes, Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI)
Natuurlijke verbindingen voor therapeutische doeleinden NATHERAP februari 1, 2016 juli 1, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie medicinale planten, genotoxiciteit, antigenotoxiciteit, mutageniteit
Belgische nationale ziektelaststudie BeBOD januari 4, 2016 maart 31, 2020 Levensstijl en chronische ziekten ziektelast, aan handicap aangepaste levensjaren , opvolging, prioritering
Ontwikkeling van nieuwe moleculaire methoden voor de kwantificering van pollen in de lucht in het kader van aerobiologische surveillance Allerpol januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica pollen, moleculaire biologie, Real Time PCR, digitale PCR
BCCM/IHEM collectie van schimmel- en giststammen van medisch en veterinair belang BCCM/IHEM januari 1, 2016 Mycologie en aerobiologie
Methodevalidatie voor de karakterisering van nanomaterialen met behulp van single particle ICP-MS en Dynamic Light Scattering NanoVAL januari 1, 2016 juni 30, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, validatie, dynamische lichtverstrooiing, single particle ICP-MS
Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALLRBC2 januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie astma, allergische rhinitis, databank, farmaceutische producten, ziekenhuisopnames, sterftegevallen
Nationaal referentiecentrum voor humaan papillomavirus: monitoring van de impact van vaccinatie op papillomavirusgeïnduceerde kankers NRC HPV januari 1, 2016 december 31, 2019 Virale ziekten humaan papillomavirus, diagnose, surveillance, kanker, baarmoederhals
Evaluatie van de impact van de blootstelling aan luchtverontreiniging door het verkeer voor de gezondheid van de Brusselse bevolking: proefproject bij personen met lage en hoge blootstelling IMPASTRA januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie luchtverontreiniging, professionnal exposure, biomonitoring, zwarte koolstof, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, benzine
Transversaal platform van biotechnologie en moleculaire biologie BIOTECH Platform januari 1, 2016 Transversale activiteiten in toegepaste genomica moleculaire biologie, toegepaste genomica, transversale platform, NGS, Sanger, sequencing, expertise, opleiding, collaboratief onderzoeksproject, dienst, centralisatie, genetica, epigenetica
Lumpy skin disease bij Belgisch vee en potentiële vectoren: risicobeoordeling, diagnose, controle, vaccinatie, transmissie en vectorcompetentieonderzoek om de introductie en verspreiding te voorkomen RCO LUMPY SKIN januari 1, 2016 december 31, 2018 Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten, Exotische virussen en bepaalde ziekten lumpy skin disease, risico evaluatie, diagnose, controle, vaccinatie, transmissie, vector competentie
Herziening van de taxonomie van dermatofyten DermatoTax januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie dermatofyten, taxonomie, fylogenie, medische mycologie, tinea
Het beoordelen van spatiotemporele relaties tussen respiratoire gezondheid en biodiversiteit met behulp van individueel draagbare technologie RespirIT december 15, 2015 september 15, 2020 Mycologie en aerobiologie, Chemische en fysische gezondheidsrisico's allergie, pollen, mobiele gezondheid, eco-gezondheid, rhinitis, ademhaling gezondheid, GPS-tracking, burgerwetenschap, biodiversiteit
Naar een toxicologisch relevante definitie van nanomaterialen To²DeNano december 15, 2015 maart 15, 2019 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, blootstelling, toxicologie, aggregatie, metrologie
Nucleaire noodsituaties Verbetering van de medische en gezondheidssurveillance SHAMISEN december 1, 2015 mei 31, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie kern ongeval, aanbevelingen, medische en gezondheidsbewaking, getroffen populaties
Karakterisering en risico-evaluatie van elektronische sigaretten en aanverwante producten e-SMOKE november 3, 2015 november 2, 2019 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektronische sigaret , kwaliteitscontrole, nicotine vervangingstherapie, genotoxiciteit, mutageniteit
Analyse en risicokarakterisering voor arseenspecies in voedingssupplementen COMPAs november 1, 2015 oktober 31, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen voedingssuplementen, arseenspecies, risico evaluatie
Ziekten overdraagbaar door teken in België: identificatie van en communicatie over de ziektelast HUMTICK november 1, 2015 oktober 31, 2019 Epidemiologie van infectieziekten ziekten overdraagbaar door teken, Lyme-borreliose, PTLDS, cohortstudie, ziektelast, kostprijs
Snellere en preciezere identificatie van de serotypes van (zoönotische) Salmonella's die officieel worden bestreden bij pluimvee en varkens. SALMSTID november 1, 2015 augustus 31, 2018 Bacteriële ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica salmonella, genetische serotyping, Luminex, Multiplex
Nationaal referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella: werken aan de uitroeiing van mazelen en rubella in België NRC MMR oktober 1, 2015 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten mazelen, bof, rodehond, diagnose, surveillance, speeksel
Nationaal Referentie Centrum voor Influenza: surveillance van griep en ernstige acute respiratoire infecties in België NRC Influenza oktober 1, 2015 december 31, 2019 Virale ziekten influenza virus, griepachtige aandoeningen griepachtige aandoeningen, acute respiratoire infecties
Nationaal referentiecentrum voor hepatitisvirus B, C, D en E NRC Hepatitis Viruses oktober 1, 2015 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten hepatitis A virus (HAV), hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), hepatitis D virus (HDV), hepatitis E virus (HEV), diagnose, surveillance
Ontwikkeling en toepassing van differentiële diagnose voor respiratoire virussen om de surveillance en het inzicht in acute respiratoire infectieziekten in België te verbeteren Respi oktober 1, 2015 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten influenza virus, respiratoire virussen, ernstigheid, co-infectie
Migratie van minerale olie uit kartonnen verpakkingen voor levensmiddelen: Identificatie van de gevaren en evaluatie van de blootstelling van de Belgische bevolking MinOil oktober 1, 2015 januari 15, 2019 Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven, Levensstijl en chronische ziekten minerale olie, marktstudie, evaluatie van de voedingsblootstelling, risicokarakterisering, risico evaluatie
Betere opleiding voor veiliger voedsel - Mycotoxines BTSF augustus 7, 2015 maart 9, 2018 Organische contaminanten en additieven Europese commissie, mycotoxines , training , voedselveiligheid, invoer, harmonisatie
Analyse van de prevalentie, genetische variatie en cross-species transmissie van lentivirussen van kleine herkauwers (SRLV: Maedi-Visna, CAEV) in België met oog op optimalisatie van de diagnostiek en ondersteuning van het beleid inzake het vrijwillige SRL SRLV-BEL augustus 1, 2015 augustus 31, 2018 Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten lentivirussen van kleine herkauwers, Maedi-Visna virus, caprine-artritis en encefalitisvirus, seroprevalentie, diagnose, genetische variatie, intra-species transmissie, cross-species transmissie
TekenNet TiquesNet juni 1, 2015 Epidemiologie van infectieziekten teken, tekenbeten, risicokaart, burgersurveillance, preventie, Lyme-borreliose
Ontwikkeling van een nieuw, ultrasnel diagnostisch platform voor de identificatie en susceptibiliteitstest van geneesmiddelen voor Mycobacterium tuberculosis TIDRACE mei 1, 2015 december 31, 2019 Bacteriële ziekten geneesmiddelenresistentie, mycobacterium tuberculosis, diagnose
Ontwikkeling van biomarkers voor hormoonverstorende stoffen EDC BIRTHCOHORT april 1, 2015 december 31, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie hormoonverstorende stof, blootstelling, placenta, geboortecohort (moeder-kind-cohort)
Karakterisering van een staafvormig TiO2 kandidaat-referentiemateriaal met behulp van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) Nanorod april 1, 2015 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, referentiekandidaatmateriaal, TEM, staaf

QR code

QR code for this page URL