Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Gepersonaliseerde geneeskunde: introductie van Next Generation Sequencing in routinediagnostiek in oncologie en hemato-oncologie in België canc-NGS april 1, 2015 december 31, 2020 Cancer centre , Quality of laboratories , Healthdata.be kanker, genomica, precisie medicijnen, geïnformeerde toestemming, gezondheidsonderzoekinformatie
Zoönose anticipering en paraatheid initiatief ZAPI maart 1, 2015 februari 29, 2020 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten zoönose, vaccin
Genetische signaturen van de gastheerrespons geassocieerd met MKZ-infectie, -vaccinatie en -persistentie TRANSCRIPTOVAC maart 1, 2015 augustus 31, 2019 Exotische virussen en bepaalde ziekten mond-en-klauwzeer, vaccins, transcriptoom, persistentie, vee, schapen, genetische signaturen, aangeboren immuniteit, immuniteit op lange termijn, adenovirus
Next Generation Sequencing en bio-informatica voor de volksgezondheid NGS&Bio-IT februari 2, 2015 Transversal activities in applied genomics sequentiebepaling van het gehele genoom, bioinformatica, pathogeen, volksgezondheid
Illegale peptiden en eiwitten ILPEP januari 2, 2015 december 31, 2018 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten biofarmaceutische producten, namaak, peptiden, levensreddende medicijnen, 'lifestyle' drugs
Ontwikkeling van nieuwe hulpstoffen voor vaccins tegen tuberculose TBVAC2020 januari 2, 2015 december 31, 2018 Immuunrespons vaccin, tuberculose, adjuvans, infectieziekte
Introductie van MALDI-TOF voor speciesidentificatie en geneesmiddelensusceptibiliteitstesten bij mycobacteriën MALDIMYCO januari 1, 2015 oktober 31, 2018 Bacteriële ziekten, Mycologie en aerobiologie, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie MALDI-TOF, mycobacterie, geneesmiddelensusceptibiliteitstesten, diagnostische methoden
Epidemiologie van het hepatitis-E-virus: follow-up van een opkomende door voedsel overgedragen zoönose in België HEV EPI januari 1, 2015 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten hepatitis E virus, epidemiologie, surveillance, zoönose
Voedingsblootstelling van de Belgische bevolking (volwassenen en kinderen) aan pyrrolizidine-alkaloïden PASFOOD januari 1, 2015 juni 30, 2017 Organische contaminanten en additieven, Levensstijl en chronische ziekten pyrrolizidine alkaloiden, blootstelling door voeding, LC-MS/MS
Impact van groene/blauwe ruimten op specifieke morbiditeit en oorzaakspecifieke mortaliteit in België GRESP-HEALTH december 15, 2014 maart 15, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie milieu, groene ruimte, blauwe ruimte, morbiditeit, sterfte, onrecht, biodiversiteit
Voorbereiding van een instrument voor epidemiologische respons in geval van een gezondheidscrisis als gevolg van een chemisch ongeval EMERGENCY PREPAREDNESS november 3, 2014 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie crises, chemisch ongeval, voorbereiding op noodsituaties, biomonitoring
Inname van vetoplosbare vitamines uit de consumptie van voedingsmiddelen, verrijkte voedingsmiddelen en supplementen in België VITADEK september 1, 2014 augustus 31, 2018 Lifestyle and chronic diseases in vet oplosbare vitaminen, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, inname via de voeding, voedingsmiddelen, verrijkte voedingsmiddelen, voedingssuplementen, voedingsstoftoereikendheid, overmatige inname van voedingsstoffen, voeding
Voorbereiding van de technische specificatie van CEN: "Leidraad voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices" (WI 00352012, CEN-TC352-WG3-PG2) CEN project september 1, 2014 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nano-objecten, complexe matrix, richtlijnen document
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken IKED-Voet juli 1, 2014 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, diabetes voet, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Ontwikkeling van gerichte genotyperingsmethoden voor verbeterde surveillance van resistentie tegen geneesmiddelen mPLEXABR juni 1, 2014 Bacteriële ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Diergeneeskundige bacteriologie antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, enterobacteriaceae
Menselijke genomische biomarker RTqPCR-array voor geoptimaliseerde en mechanistisch-gebaseerde genotoxiciteitsbeoordeling GENOMARK mei 1, 2014 december 31, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica toxicogenetica, transcriptomics, DNA-schade, genotoxiciteitstests, gen expressie profilering, in vitro, 3R, alternatieve methoden
OIE Laboratory Twinning-project voor mond- en klauwzeer diagnostisch laboratorium capaciteitsopbouw in Nigeria OIE Twinning FMD mei 1, 2014 april 30, 2018 Exotische virussen en bepaalde ziekten mond-en-klauwzeer, ziektebestrijding, diagnose, personeelsopleiding, kwaliteitscontrole, bioveiligheid, Nigeria
Beschermend effect van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxinegeïnduceerde mutageniciteit en toxiciteit Z.-Afrika april 1, 2014 februari 28, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie Mycotoxine, mutageniteit, antimutagenicity, Vitotox test, comet assay, micronucleus test
Modellering van de opname van cadmium in blad- en wortelgewassen FoodCad maart 1, 2014 februari 29, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven cadmium, spinazie, wortelen, modellering, wortelopname
Gevaarskarakterisering van stoffen die migreren uit bedrukte papieren en kartonnen voedingscontactmaterialen: Een prioriteitsstrategie op basis van genotoxisch potentieel PRIMISTRA februari 17, 2014 februari 14, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven voedingscontactmaterialen, drukinkten, karton, genotoxiciteit, genmutatie, in silico, in vitro, 3R
Expertondersteuning voor de beoordeling van aanvragen voor conformiteitscertificaten, het toezicht op technologische ontwikkelingen en onderzoek naar gezondheidseffecten van draadloze technologie LNE-2014-2016-2018 februari 3, 2014 juni 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie gsm, radiofrequentie straling, niet-ioniserende straling, biologische effecten, in vitro, in vivo
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit
Een trendanalyse van 12 jaar van candidemie in België: incidentie, drugresistentie en consumptie van antifungale middelen CglabrataR januari 1, 2014 juni 30, 2018 Mycologie en aerobiologie, Zorginfecties en antibioticaresistentie candidemie, antifungale resistentie , antifungale consumptie , nosocomiale ziekten, gist, fungi, mycologie
De ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op basis van gevalideerde en gestandaardiseerde methoden ter ondersteuning van de implementatie van de EG-aanbeveling voor een definitie van nanomateriaal NanoDefine november 1, 2013 oktober 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, EC definitie, TEM, verspreidingsprotocollen, software validatie
Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie ADVANCE oktober 1, 2013 september 30, 2018 Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccinatie, immunisatie, preventief, therapeutisch, geneesmiddelenbewaking, epidemiologie, surveillance, risico-batenevaluatie , patiënten
Gebruik van proteomica voor de kwaliteitscontrole van intraveneuze immunoglobulines PLPROT oktober 1, 2013 september 30, 2017 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten proteomics, kwaliteitscontrole, immunoglobulinen, plasma-derivaten
Eco-epidemiologie van door teken overgedragen encefalitisvirus: onderzoek naar de prevalentie en pathogenese bij knaagdieren en wilde dieren TBEV Epi oktober 1, 2013 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten door teken overgedragen encefalitisvirus, teken, peilnetwerk, seroprevalentie, knaagdieren
Belgian Bioelectromagnetics Group ELIA2 juli 1, 2013 juli 1, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektromagnetische velden, ziekte van Alzheimer, genetische effecten, projectcoördinatie, BBEMG
Verbetering van behandelingen tegen tbc door onderzoek naar resistentiemechanismen tegen antibiotica TB drugs juni 24, 2013 Bacteriële ziekten mycobacterium tuberculosis, antibioticaresistentie, genetische wijzigingen, eiwitstructuur, mutanten, DNA sequentie
Een gemeenschappelijke Europese aanpak voor wettelijke verplichte tests voor gefabriceerde nanomaterialen NANoREG maart 1, 2013 februari 28, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, EC definitie, TEM, interlaboratoriumvergelijking, SOP validatie

QR code

QR code for this page URL