Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
De encyclopedie, terminologie en website van Orphanet in het Nederlands OrphaDutch januari 1, 2013 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, world wide web, accessibility of Health Services, terminology, Snomed-CT, nomenclature, disease coding
Virus-gastheerinteractie in de vroege stadia van infectie BELVIR oktober 1, 2012 september 30, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen, Aviaire virologie en immunologie myxovirussen, glycoproteïnen, TEM, hechting-fusie, slijm/mucus, GFP
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding
Centraal register zeldzame ziekten CRRD januari 1, 2012 Gezondheidszorgonderzoek patiëntenregister, zeldzame ziekte, epidemiologie, genetisch centrum, ORPHA-code, Healthdata.be, werving voor klinische proeven, gemeenschappelijke gegevensset
Intradermale rabiësvaccinatieproeven bij de mens: naar een kortere en goedkopere vaccinatie tegen rabiës Intradermo januari 1, 2011 december 31, 2019 Virale ziekten rabiës, intradermale vaccinatie, klinische proeven
Nationaal referentielaboratorium/-centrum voor rabiës: surveillance en diagnose van rabiës bij mens en dier NRL/NRC Rabies januari 1, 2011 december 31, 2019 Virale ziekten rabiës, lyssavirus, vleermuizen, diagnose, serologie, surveillance
Op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken MORBISTAT april 1, 2010 Lifestyle and chronic diseases population health monitoring, morbiditeit
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes IKEKAD februari 1, 2009 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kinderen met diabetes, adolescenten met diabetes, jonge patiënten met diabetes, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments) ERA januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voeding, additieven, contaminanten, blootstelling, risicobeoordeling
Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling FCS januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voedingsmiddelen, consumptie, gebruikelijke inname, vet, suiker, koolhydraten, eiwits, energie, vitaminen, mineralen, zout, jodium, richtlijnen
Netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen PediSurv oktober 1, 2002 Epidemiologie van infectieziekten
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes IQED november 7, 2001 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Belgische bijdrage aan het internationale Orphanet-portaal voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen OrphanetBelgium januari 1, 1997 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, databank, world wide web, beschikbaarheid van gezondheidsdiensten
Evaluatie van de toxiciteit van pesticiden voor gebruik in de landbouw op nationaal en internationaal niveau PESTBIONAT & PESTINT januari 2, 1990 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen, toxiciteit, risico- en gevarenbeoordeling
Nationaal referentiecentrum voor tuberculose en mycobacteriën NRC Tuberc&myco januari 1, 1990 Bacteriële ziekten
Surveillance van pollen en schimmelsporen in de buitenlucht in België AirAllergy januari 1, 1982 Mycologie en aerobiologie pollen, rhinitis, allergie
Netwerk van huisartsenpeilpraktijken SGPs januari 1, 1979 Gezondheidszorgonderzoek, Epidemiologie van infectieziekten surveillance, peilnetwerk, huisarts praktijk
Onderzoek naar het gehalte aan zware metalen in het mariene milieu Mer du Nord januari 1, 1972 Spoorelementen en nanomaterialen zware metalen, spoorelementen, opvolging, biota, Noordzee, OSPAR, ICES
Antibiotica en resistentie AMR-human januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Nationaal referentiecentrum voor bacteriële meningitis en gastro-intestinale ziekten NRC bactMeng&gastro januari 1, 1960 Bacteriële ziekten

QR code

QR code for this page URL