Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Voorbereiding van een instrument voor epidemiologische respons in geval van een gezondheidscrisis als gevolg van een chemisch ongeval november 3, 2014 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie crises, chemisch ongeval, voorbereiding op noodsituaties, biomonitoring
Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie ADVANCE oktober 1, 2013 september 30, 2018 Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccinatie, immunisatie, preventief, therapeutisch, geneesmiddelenbewaking, epidemiologie, bewaking, risico/baten evaluatie, patiënten
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten broosheid, ouderen, Europese Unie, kwetsbaarheid, veroudering
Ontwikkeling van nieuwe moleculaire methoden voor de kwantificering van pollen in de lucht in het kader van aerobiologische surveillance Allerpol januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica pollen, moleculaire biologie, Real Time PCR, digitale PCR
Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALLRBC2 januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie astma, allergische rhinitis, databank, farmaceutische producten, ziekenhuisopnames, sterftegevallen
Micro-arraysysteem in liquide fase voor de snelle detectie van de genetische determinanten van de antibioticaresistentie: ontwikkeling en opwaardering met het oog op 'One Health’ AMR-ARRAY juni 1, 2017 oktober 31, 2019 Pathogènes alimentaires, Maladies bactériennes, Bactériologie vétérinaire antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, colistine, enterobacteriaceae
BCCM/IHEM collectie van schimmel- en giststammen van medisch en veterinair belang BCCM/IHEM januari 1, 2016 Mycologie en aerobiologie
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgische nationale ziektelaststudie BeBOD januari 4, 2016 maart 31, 2020 Levensstijl en chronische ziekten ziektelast, aan handicap aangepaste levensjaren , opvolging, prioritering
Virus-gastheerinteractie in de vroege stadia van infectie BELVIR oktober 1, 2012 september 30, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen, Aviaire virologie en immunologie myxovirussen, glycoproteïnen, TEM, hechting-fusie, slijm/mucus, GFP
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding
Belgisch register van de neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit
Betere opleiding voor veiliger voedsel - Mycotoxines BTSF augustus 7, 2015 maart 9, 2018 Organische contaminanten en additieven Europese commissie, mycotoxines , training , voedselveiligheid, invoer, harmonisatie
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, kip om te grillen, interventie
Gepersonaliseerde geneeskunde: introductie van Next Generation Sequencing in routinediagnostiek in oncologie en hemato-oncologie in België canc-NGS april 1, 2015 december 31, 2020 Cancer centre , Quality of laboratories , Healthdata.be kanker, genomica, precisie medicijnen, geïnformeerde toestemming, gezondheidsonderzoekinformatie
Voorbereiding van de technische specificatie van CEN: "Leidraad voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices" (WI 00352012, CEN-TC352-WG3-PG2) CEN project september 1, 2014 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nano-objecten, complexe matrix, richtlijnen document
Een trendanalyse van 12 jaar van candidemie in België: incidentie, drugresistentie en consumptie van antifungale middelen CglabrataR januari 1, 2014 juni 30, 2018 Mycologie en aerobiologie, Zorginfecties en antibioticaresistentie candidemie, antifungale resistentie , antifungale consumptie , nosocomiale ziekten, gist, fungi, mycologie
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxine, Citrinine, gebeurtenis, voedselveiligheid, diervoeders, België, toxicokinetische profiel , slachtkippen, varken, biotransformatie
Analyse en risicokarakterisering voor arseenspecies in voedingssupplementen COMPAs november 1, 2015 oktober 31, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen voedingssuplementen, arseenspecies, risico evaluatie
Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt counterfeit antibiotics oktober 1, 2016 oktober 1, 2020 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten nagemaakte antibiotica, kwaliteitscontrole, onzuiverheden, marktstudie
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten hepatitis E, door voedsel overgedragen infecties, varkensvlees, voedingsmiddelen op basis van everzwijn en varkensvlees, moleculaire methoden, besmettelijkheidsanalyses, vleesverwerking
Herziening van de taxonomie van dermatofyten DermatoTax januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie dermatofyten, taxonomie, fylogenie, medische mycologie, tinea
Diagnose, monitoring en preventie van blootstellingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten DiMoPEx april 11, 2016 april 10, 2020 Risk and health impact assessment environmental determinants, chronische ziekten, netwerk, Horizon 2020 programma
Karakterisering en risico-evaluatie van elektronische sigaretten en aanverwante producten e-SMOKE november 3, 2015 november 2, 2019 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektronische sigaret , kwaliteitscontrole, nicotine vervangingstherapie, genotoxiciteit, mutageniteit
Ontwikkeling van biomarkers voor hormoonverstorende stoffen EDC BIRTHCOHORT april 1, 2015 december 31, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie hormoonverstorende stof, blootstelling, placenta, geboortecohort (moeder-kind-cohort)
Belgian Bioelectromagnetics Group ELIA2 juli 1, 2013 juli 1, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektromagnetische velden, ziekte van Alzheimer, genetische effecten, projectcoördinatie, BBEMG
Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP) EMERDIAH5 januari 1, 2017 december 31, 2017 Aviaire virologie en immunologie, Diergeneeskundige bacteriologie vogelgriepvirus, differentiële diagnose, bewaking, Luminex, ELISA
Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments) ERA januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voeding, additieven, contaminanten, blootstelling, risicobeoordeling

QR code

QR code for this page URL