Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Voorbereiding van een instrument voor epidemiologische respons in geval van een gezondheidscrisis als gevolg van een chemisch ongeval november 3, 2014 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie crises, accident chimique, préparation aux situations d’urgence, biomonitoring
Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie ADVANCE oktober 1, 2013 september 30, 2018 Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccinatie, immunisatie, preventief, therapeutisch, geneesmiddelenbewaking, epidemiologie, bewaking, risico-batenevaluatie , patiënten
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten broosheid, ouderen, Europese Unie, kwetsbaarheid, veroudering
Ontwikkeling van nieuwe moleculaire methoden voor de kwantificering van pollen in de lucht in het kader van aerobiologische surveillance Allerpol januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica pollen, molecular biology, Real Time PCR, digital PCR
Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALLRBC2 januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie asthma, asthme, allergic rhinitis, rhinite allergique, database, bases de données, pharmaceutical products, médicaments, hospitalisations, deaths, décès
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgische nationale ziektelaststudie BeBOD januari 4, 2016 maart 31, 2020 Levensstijl en chronische ziekten disease burden, Disability-Adjusted Life Years, monitoring, prioritisation
Virus-gastheerinteractie in de vroege stadia van infectie BELVIR oktober 1, 2012 september 30, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen, Aviaire virologie en immunologie myxoviruses, glycoproteins, TEM, attachment-fusion, mucus, GFP
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen Arseen, Arsenic, Speciatie, Speciation, Biotoegankelijkheid, Bioaccessibilité, Bioaccessibility, Risico-evaluatie, Evaluations des risques, risk evaluation, blootstelling, Exposition, exposure, Voedselbereiding, Préparation des aliments, Food preparation
Belgisch register van de neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit
Betere opleiding voor veiliger voedsel - Mycotoxines BTSF augustus 7, 2015 maart 9, 2018 Organische contaminanten en additieven European Commission, mycotoxins, training course, food safety, import, harmonisation
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, broiler, interventions
Voorbereiding van de technische specificatie van CEN: "Leidraad voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices" (WI 00352012, CEN-TC352-WG3-PG2) CEN project september 1, 2014 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen Nano-objects, nano-objets, nano-objecten, complex matrix, matrice complexe, complexe matrix, guidance document, document de conseils, richtlijnen document
Een trendanalyse van 12 jaar van candidemie in België: incidentie, drugresistentie en consumptie van antifungale middelen CglabrataR januari 1, 2014 juni 30, 2018 Mycologie en aerobiologie, Zorginfecties en antibioticaresistentie candidemie, antifungale resistentie , antifungale consumptie , nosocomiale ziekten, gist, fungi, mycologie
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxin, Citrinin, occurrence, food safety, feed, België, toxicokinetics, broiler chickens, pigs, carry-over, biotransformation
Analyse en risicokarakterisering voor arseenspecies in voedingssupplementen COMPAs november 1, 2015 oktober 31, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen food supplements, Compléments alimentaires, Voedingssumplementen, AS species, Spéciation de l'arsenic, intake, apport/consommation, inname, risk evaluation, evaluation des risques, risico evaluatie
Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt counterfeit antibiotics oktober 1, 2016 oktober 1, 2020 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten counterfeit antibiotics, quality control, impurities, market study
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten Hepatitis E, foodborne infection, pork meat, pig and wild boar food products, molecular methods, infectivity assays, meat processing
Herziening van de taxonomie van dermatofyten DermatoTax januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie dermatophytes, TAXONOMY, PHYLOGENY, MEDICAL MYCOLOGY, TINEA
Karakterisering en risico-evaluatie van elektronische sigaretten en aanverwante producten e-SMOKE november 3, 2015 november 2, 2019 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie e-cigarettes, quality control, nicotine replacement therapy, genotoxicity, mutagenicity
Ontwikkeling van biomarkers voor hormoonverstorende stoffen EDC BIRTHCOHORT april 1, 2015 december 31, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie endocrine disruptor, hormoonverstorende stof, pertubateur endocrinien, exposure, blootstelling, Exposition, placenta, birth cohort (mother-child cohort), geboortecohort (cohort moeder/kind), cohortes de naissance (cohortes mère/enfant)
Belgian Bioelectromagnetics Group ELIA2 juli 1, 2013 juli 1, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie electromagnetic fields, Alzheimer’s disease, genetic effects, project coordination, BBEMG
Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP) EMERDIAH5 januari 1, 2017 december 31, 2017 Aviaire virologie en immunologie, Diergeneeskundige bacteriologie influenza aviaire, diagnostic différentiel, bewaking, Luminex, ELISA
Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments) ERA januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voeding, additieven, contaminanten, blootstelling, risicobeoordeling
Europees programma voor de vaststelling van gevalideerde procedures voor de detectie en identificatie van biologische toxines EuroBioTox juni 1, 2017 mei 31, 2022 Voedselpathogenen, Organische contaminanten en additieven detection identification and authentication, Chemical Biological Radiological and Nuclear (CBRN) protection, biological toxins, Standardisation, proficiency testing, certified reference materials, animal replacement methods
Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling FCS januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voedingsmiddelen, consumptie, gebruikelijke inname, vet, suiker, koolhydraten, eiwits, energie, vitaminen, mineralen, zout, jodium, richtlijnen
Modellering van de opname van cadmium in blad- en wortelgewassen FoodCad maart 1, 2014 februari 29, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven cadmium, spinach, spinazie, épinards, carrots, wortelen, carottes, modeling, modellering, modelage, root uptake, wortelopname, extraite par les racines
Evaluatie van belangrijke aspecten van de werkzaamheid van geïnactiveerde en levende verzwakte lumpy skin disease-vaccins voor vee GALVmed LSD november 15, 2016 november 14, 2018 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Exotische virussen en bepaalde ziekten lumpy skin disease, inactivated vaccine, attenuated vaccine, duration of immunity and protection
Menselijke genomische biomarker RTqPCR-array voor geoptimaliseerde en mechanistisch-gebaseerde genotoxiciteitsbeoordeling GENOMARK mei 1, 2014 december 31, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica toxicogenetics, transcriptomics, DNA damage, genotoxicity tests, gene expression profiling, in vitro, 3R, alternative method

QR code

QR code for this page URL