Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Belgische roadmap voor een effectief en correct gebruik van high-throughput technologieën met het oog op reactie en paraatheid in verschillende mogelijke scenario’s van besmettelijke ziektedreigingen .Be READY augustus 1, 2017 juli 31, 2022 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Virale ziekten, Voedselpathogenen one health, whole genome sequencing, massaspectrometrie, bioinformatica, pathogenen, volksgezondheid
Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie ADVANCE oktober 1, 2013 september 30, 2018 Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccinatie, immunisatie, preventief, therapeutisch, geneesmiddelenbewaking, epidemiologie, surveillance, risico-batenevaluatie , patiënten
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten broosheid, ouderen, Europese Unie, kwetsbaarheid, veroudering
Surveillance van pollen en schimmelsporen in de buitenlucht in België AirAllergy januari 1, 1982 Mycologie en aerobiologie pollen, rhinitis, allergie
Ontwikkeling van nieuwe moleculaire methoden voor de kwantificering van pollen in de lucht in het kader van aerobiologische surveillance Allerpol januari 1, 2016 december 31, 2019 Mycologie en aerobiologie, Transversale activiteiten in toegepaste genomica pollen, moleculaire biologie, Real Time PCR, digitale PCR
Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALLRBC2 januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie astma, allergische rhinitis, databank, farmaceutische producten, ziekenhuisopnames, sterftegevallen
Micro-arraysysteem in liquide fase voor de snelle detectie van de genetische determinanten van de antibioticaresistentie: ontwikkeling en opwaardering met het oog op 'One Health’ AMR-ARRAY juni 1, 2017 oktober 31, 2019 Voedselpathogenen, Bacteriële ziekten, Diergeneeskundige bacteriologie antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, colistine, enterobacteriaceae
Antibiotica en resistentie AMR-human januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Karakterisering van antimicrobiële resistentie in bacteriën, waaronder plasmiden, door de ontwikkeling van een generieke op NGS gebaseerde workflow en aangepaste databanken AMRSeq juni 1, 2017 mei 31, 2021 Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, AMR, antimicrobiële resistentie, plasmide, sequencing, MinION, derde generatie sequencing, hybrid assembly, databank, voedsel isolaat, humane isolaat, GMM
Imkers ondersteunen door computergestuurde besluitvorming B-GOOD juni 1, 2019 mei 31, 2023 Infectieziekten dier honey bee, honey bee health, health status index, beekeeping management, IT-application, database platform, multi-actor approach, hive monitoring technologies
Een gezondheidsclaim als informatie brengen: “De gevolgen meten van gezondheidsdata voor de gezondheidsresultaten van Europese burgers” BAHCI augustus 1, 2018 juli 31, 2020 Epidemiology and public health gezondheidsinformatiesystemen, kennisvertaling, op bewijsmateriaal gebaseerde besluitvorming, evidence-based beleid, doeltreffendheid van het gezondheidssysteem, Europese volksgezondheid onderzoek
BCCM/IHEM collectie van schimmel- en giststammen van medisch en veterinair belang BCCM/IHEM januari 1, 2016 Mycologie en aerobiologie
Belgische nationale ziektelaststudie BeBOD januari 4, 2016 maart 31, 2020 Levensstijl en chronische ziekten ziektelast, aan handicap aangepaste levensjaren , opvolging, prioritering
Virus-gastheerinteractie in de vroege stadia van infectie BELVIR oktober 1, 2012 september 30, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen, Aviaire virologie en immunologie myxovirussen, glycoproteïnen, TEM, hechting-fusie, slijm/mucus, GFP
Belgian Genetic Test Database BGTD september 1, 2017 Gezondheidszorgonderzoek rare disease, genetic test, website, Orphanet, genetisch centrum
Transversaal platform van biotechnologie en moleculaire biologie BIOTECH Platform januari 1, 2016 Transversale activiteiten in toegepaste genomica moleculaire biologie, toegepaste genomica, transversale platform, NGS, Sanger, sequencing, expertise, opleiding, collaboratief onderzoeksproject, dienst, centralisatie, genetica, epigenetica
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit
Betere opleiding voor veiliger voedsel - Mycotoxines BTSF augustus 7, 2015 maart 9, 2018 Organische contaminanten en additieven Europese commissie, mycotoxines , training , voedselveiligheid, invoer, harmonisatie
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, kip om te grillen, interventie
Gepersonaliseerde geneeskunde: introductie van Next Generation Sequencing in routinediagnostiek in oncologie en hemato-oncologie in België canc-NGS april 1, 2015 december 31, 2020 Cancer centre , Quality of laboratories , Healthdata.be kanker, genomica, precisie medicijnen, geïnformeerde toestemming, gezondheidsonderzoekinformatie
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products
Voorbereiding van de technische specificatie van CEN: "Leidraad voor de detectie en identificatie van nano-objecten in complexe matrices" (WI 00352012, CEN-TC352-WG3-PG2) CEN project september 1, 2014 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nano-objecten, complexe matrix, richtlijnen document
Een trendanalyse van 12 jaar van candidemie in België: incidentie, drugresistentie en consumptie van antifungale middelen CglabrataR januari 1, 2014 juni 30, 2018 Mycologie en aerobiologie, Zorginfecties en antibioticaresistentie candidemie, antifungale resistentie , antifungale consumptie , nosocomiale ziekten, gist, fungi, mycologie
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxine, Citrinine, gebeurtenis, voedselveiligheid, diervoeders, België, toxicokinetische profiel , slachtkippen, varken, biotransformatie
Analyse en risicokarakterisering voor arseenspecies in voedingssupplementen COMPAs november 1, 2015 oktober 31, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen voedingssuplementen, arseenspecies, risico evaluatie
Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt counterfeit antibiotics oktober 1, 2016 oktober 1, 2020 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten nagemaakte antibiotica, kwaliteitscontrole, onzuiverheden, marktstudie
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek COVID-19, surveillance, médecine générale, soins de santé primaire

QR code

QR code for this page URL