Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen PediSurv oktober 1, 2002 Epidemiologie van infectieziekten
Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling FCS januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voedingsmiddelen, consumptie, gebruikelijke inname, vet, suiker, koolhydraten, eiwits, energie, vitaminen, mineralen, zout, jodium, richtlijnen
Nationaal referentiecentrum voor bacteriële meningitis en gastro-intestinale ziekten NRC bactMeng&gastro januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Transversaal platform van biotechnologie en moleculaire biologie BIOTECH Platform januari 1, 2016 Transversale activiteiten in toegepaste genomica moleculaire biologie, toegepaste genomica, transversale platform, NGS, Sanger, sequencing, expertise, opleiding, collaboratief onderzoeksproject, dienst, centralisatie, genetica, epigenetica
De encyclopedie, terminologie en website van Orphanet in het Nederlands OrphaDutch januari 1, 2013 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, world wide web, accessibility of Health Services, terminology, Snomed-CT, nomenclature, disease coding
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Evaluatie van de toxiciteit van pesticiden voor gebruik in de landbouw op nationaal en internationaal niveau PESTBIONAT & PESTINT januari 2, 1990 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen, toxiciteit, risico- en gevarenbeoordeling
Nationaal referentiecentrum voor tuberculose en mycobacteriën NRC Tuberc&myco januari 1, 1990 Bacteriële ziekten
Netwerk van huisartsenpeilpraktijken SGPs januari 1, 1979 Gezondheidszorgonderzoek, Epidemiologie van infectieziekten surveillance, peilnetwerk, huisarts praktijk
Voorbereiding van een instrument voor epidemiologische respons in geval van een gezondheidscrisis als gevolg van een chemisch ongeval EMERGENCY PREPAREDNESS november 3, 2014 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie crises, chemisch ongeval, voorbereiding op noodsituaties, biomonitoring
TekenNet TiquesNet juni 1, 2015 Epidemiologie van infectieziekten teken, tekenbeten, risicokaart, burgersurveillance, preventie, Lyme-borreliose
BCCM/IHEM collectie van schimmel- en giststammen van medisch en veterinair belang BCCM/IHEM januari 1, 2016 Mycologie en aerobiologie
Centraal register zeldzame ziekten CRRD januari 1, 2012 Gezondheidszorgonderzoek patiëntenregister, zeldzame ziekte, epidemiologie, genetisch centrum, ORPHA-code, Healthdata.be, werving voor klinische proeven, gemeenschappelijke gegevensset
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes IKEKAD februari 1, 2009 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kinderen met diabetes, adolescenten met diabetes, jonge patiënten met diabetes, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Bewaking van de mortaliteit van Belgische honingbijkolonies in 2017-2018 HealthyBee september 22, 2016 Veterinary epidemiology honingbij, sterfte, bijengezondheidstoezicht, Apis Mellifera, willekeurig bos, Varroa Destructor, bijenkastbeheer, risicofactoren
Op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken MORBISTAT april 1, 2010 Lifestyle and chronic diseases population health monitoring, morbiditeit
Verbetering van behandelingen tegen tbc door onderzoek naar resistentiemechanismen tegen antibiotica TB drugs juni 24, 2013 Bacteriële ziekten mycobacterium tuberculosis, antibioticaresistentie, genetische wijzigingen, eiwitstructuur, mutanten, DNA sequentie
Surveillance van pollen en schimmelsporen in de buitenlucht in België AirAllergy januari 1, 1982 Mycologie en aerobiologie pollen, rhinitis, allergie
Belgian Genetic Test Database BGTD september 1, 2017 Gezondheidszorgonderzoek rare disease, genetic test, website, Orphanet, genetisch centrum
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes IQED november 7, 2001 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Moleculaire databank voedselinfectie MolDbFBO oktober 1, 2016 Voedselpathogenen, Bacteriële ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica voedselpathogenen, typering, moleculaire databank, uitbraakonderzoek
Onderzoek naar het gehalte aan zware metalen in het mariene milieu Mer du Nord januari 1, 1972 Spoorelementen en nanomaterialen zware metalen, spoorelementen, opvolging, biota, Noordzee, OSPAR, ICES
Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments) ERA januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voeding, additieven, contaminanten, blootstelling, risicobeoordeling
Antibiotica en resistentie AMR-human januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Ontwikkeling van gerichte genotyperingsmethoden voor verbeterde surveillance van resistentie tegen geneesmiddelen mPLEXABR juni 1, 2014 Bacteriële ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Diergeneeskundige bacteriologie antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, enterobacteriaceae
Belgische bijdrage aan het internationale Orphanet-portaal voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen OrphanetBelgium januari 1, 1997 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, databank, world wide web, beschikbaarheid van gezondheidsdiensten
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken IKED-Voet juli 1, 2014 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, diabetes voet, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Next Generation Sequencing en bio-informatica voor de volksgezondheid NGS&Bio-IT februari 2, 2015 Transversal activities in applied genomics sequentiebepaling van het gehele genoom, bioinformatica, pathogeen, volksgezondheid
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding

QR code

QR code for this page URL