Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Antibiotica en resistentie AMR-human januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Nationaal referentiecentrum voor bacteriële meningitis en gastro-intestinale ziekten NRC bactMeng&gastro januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Onderzoek naar het gehalte aan zware metalen in het mariene milieu Mer du Nord januari 1, 1972 Spoorelementen en nanomaterialen zware metalen, spoorelementen, opvolging, biota, Noordzee, OSPAR, ICES
Netwerk van huisartsenpeilpraktijken SGPs januari 1, 1979 Gezondheidszorgonderzoek, Epidemiologie van infectieziekten surveillance, peilnetwerk, huisarts praktijk
Surveillance van pollen en schimmelsporen in de buitenlucht in België AirAllergy januari 1, 1982 Mycologie en aerobiologie pollen, rhinitis, allergie
Nationaal referentiecentrum voor tuberculose en mycobacteriën NRC Tuberc&myco januari 1, 1990 Bacteriële ziekten
Evaluatie van de toxiciteit van pesticiden voor gebruik in de landbouw op nationaal en internationaal niveau PESTBIONAT & PESTINT januari 2, 1990 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen, toxiciteit, risico- en gevarenbeoordeling
Belgische bijdrage aan het internationale Orphanet-portaal voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen OrphanetBelgium januari 1, 1997 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, databank, world wide web, beschikbaarheid van gezondheidsdiensten
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes IQED november 7, 2001 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Netwerk voor de surveillance van infectieziekten bij kinderen PediSurv oktober 1, 2002 Epidemiologie van infectieziekten
Risicobeoordeling van blootstelling (Exposure Risk Assessments) ERA januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voeding, additieven, contaminanten, blootstelling, risicobeoordeling
Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling FCS januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voedingsmiddelen, consumptie, gebruikelijke inname, vet, suiker, koolhydraten, eiwits, energie, vitaminen, mineralen, zout, jodium, richtlijnen
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes IKEKAD februari 1, 2009 Gezondheidszorgonderzoek suikerziekte, diabetes zorg, kinderen met diabetes, adolescenten met diabetes, jonge patiënten met diabetes, kwaliteitsverbetering, feedback audit
Op diagnose gebaseerde morbiditeitsstatistieken MORBISTAT april 1, 2010 Lifestyle and chronic diseases population health monitoring, morbiditeit
Nationaal referentielaboratorium/-centrum voor rabiës: surveillance en diagnose van rabiës bij mens en dier NRL/NRC Rabies januari 1, 2011 december 31, 2019 Virale ziekten rabiës, lyssavirus, vleermuizen, diagnose, serologie, surveillance
Intradermale rabiësvaccinatieproeven bij de mens: naar een kortere en goedkopere vaccinatie tegen rabiës Intradermo januari 1, 2011 december 31, 2019 Virale ziekten rabiës, intradermale vaccinatie, klinische proeven
Centraal register zeldzame ziekten CRRD januari 1, 2012 Gezondheidszorgonderzoek patiëntenregister, zeldzame ziekte, epidemiologie, genetisch centrum, ORPHA-code, Healthdata.be, werving voor klinische proeven, gemeenschappelijke gegevensset
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding
Virus-gastheerinteractie in de vroege stadia van infectie BELVIR oktober 1, 2012 september 30, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen, Aviaire virologie en immunologie myxovirussen, glycoproteïnen, TEM, hechting-fusie, slijm/mucus, GFP
De encyclopedie, terminologie en website van Orphanet in het Nederlands OrphaDutch januari 1, 2013 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, world wide web, accessibility of Health Services, terminology, Snomed-CT, nomenclature, disease coding
Een gemeenschappelijke Europese aanpak voor wettelijke verplichte tests voor gefabriceerde nanomaterialen NANoREG maart 1, 2013 februari 28, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, EC definitie, TEM, interlaboratoriumvergelijking, SOP validatie
Verbetering van behandelingen tegen tbc door onderzoek naar resistentiemechanismen tegen antibiotica TB drugs juni 24, 2013 Bacteriële ziekten mycobacterium tuberculosis, antibioticaresistentie, genetische wijzigingen, eiwitstructuur, mutanten, DNA sequentie
Belgian Bioelectromagnetics Group ELIA2 juli 1, 2013 juli 1, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektromagnetische velden, ziekte van Alzheimer, genetische effecten, projectcoördinatie, BBEMG
Versnelde ontwikkeling van de risico-batenevaluatie van vaccinatie ADVANCE oktober 1, 2013 september 30, 2018 Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccinatie, immunisatie, preventief, therapeutisch, geneesmiddelenbewaking, epidemiologie, surveillance, risico-batenevaluatie , patiënten
Gebruik van proteomica voor de kwaliteitscontrole van intraveneuze immunoglobulines PLPROT oktober 1, 2013 september 30, 2017 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten proteomics, kwaliteitscontrole, immunoglobulinen, plasma-derivaten
Eco-epidemiologie van door teken overgedragen encefalitisvirus: onderzoek naar de prevalentie en pathogenese bij knaagdieren en wilde dieren TBEV Epi oktober 1, 2013 december 31, 2019 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van vaccins en bloedproducten door teken overgedragen encefalitisvirus, teken, peilnetwerk, seroprevalentie, knaagdieren
De ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op basis van gevalideerde en gestandaardiseerde methoden ter ondersteuning van de implementatie van de EG-aanbeveling voor een definitie van nanomateriaal NanoDefine november 1, 2013 oktober 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, EC definitie, TEM, verspreidingsprotocollen, software validatie
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit

QR code

QR code for this page URL