Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Analyse en risicokarakterisering voor arseenspecies in voedingssupplementen COMPAs november 1, 2015 oktober 31, 2016 Spoorelementen en nanomaterialen voedingssuplementen, arseenspecies, risico evaluatie
Analyse van de gegevens over allergie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ALLRBC2 januari 1, 2016 juni 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie astma, allergische rhinitis, databank, farmaceutische producten, ziekenhuisopnames, sterftegevallen
Analyse van de prevalentie, genetische variatie en cross-species transmissie van lentivirussen van kleine herkauwers (SRLV: Maedi-Visna, CAEV) in België met oog op optimalisatie van de diagnostiek en ondersteuning van het beleid inzake het vrijwillige SRL SRLV-BEL augustus 1, 2015 augustus 31, 2018 Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten lentivirussen van kleine herkauwers, Maedi-Visna virus, caprine-artritis en encefalitisvirus, seroprevalentie, diagnose, genetische variatie, intra-species transmissie, cross-species transmissie
Antibiotica en resistentie AMR-human januari 1, 1960 Bacteriële ziekten
Antigene drift in de oppervlakte-eiwitten van het bofvirus en de invloed ervan op de werkzaamheid van het vaccin Bofvax januari 1, 2014 december 31, 2018 Virale ziekten bof, vaccinatie, virusneutralisatietest, immuniteit, T cel, B cel, epitopen, antigeniciteit
BCCM/IHEM collectie van schimmel- en giststammen van medisch en veterinair belang BCCM/IHEM januari 1, 2016 Mycologie en aerobiologie
Belgian Bioelectromagnetics Group ELIA2 juli 1, 2013 juli 1, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie elektromagnetische velden, ziekte van Alzheimer, genetische effecten, projectcoördinatie, BBEMG
Belgian Genetic Test Database BGTD september 1, 2017 Gezondheidszorgonderzoek rare disease, genetic test, website, Orphanet, genetisch centrum
Belgisch gezondheidsstatusproject HSR juni 1, 2017 december 31, 2018 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsdeterminanten, gezondheid in België, gezondheidsstatus, opvolging, gezondheid van de bevolking
Belgisch Mucoviscidose Register BCFR oktober 1, 2006 Gezondheidszorgonderzoek mucoviscidose, register, kwaliteit van de zorgen
Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen BNMDR januari 1, 2008 Gezondheidszorgonderzoek neuromusculaire ziektes, register
Belgische bijdrage aan het internationale Orphanet-portaal voor zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen OrphanetBelgium januari 1, 1997 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, databank, world wide web, beschikbaarheid van gezondheidsdiensten
Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling FCS januari 1, 2004 Levensstijl en chronische ziekten voedingsmiddelen, consumptie, gebruikelijke inname, vet, suiker, koolhydraten, eiwits, energie, vitaminen, mineralen, zout, jodium, richtlijnen
Belgische nationale ziektelaststudie BeBOD januari 4, 2016 maart 31, 2020 Levensstijl en chronische ziekten ziektelast, aan handicap aangepaste levensjaren , opvolging, prioritering
Belgische roadmap voor een effectief en correct gebruik van high-throughput technologieën met het oog op reactie en paraatheid in verschillende mogelijke scenario’s van besmettelijke ziektedreigingen .Be READY augustus 1, 2017 juli 31, 2022 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Virale ziekten, Voedselpathogenen one health, whole genome sequencing, massaspectrometrie, bioinformatica, pathogenen, volksgezondheid
Beschermend effect van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxinegeïnduceerde mutageniciteit en toxiciteit Z.-Afrika april 1, 2014 februari 28, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie Mycotoxine, mutageniteit, antimutagenicity, Vitotox test, comet assay, micronucleus test
Betere opleiding voor veiliger voedsel - Mycotoxines BTSF augustus 7, 2015 maart 9, 2018 Organische contaminanten en additieven Europese commissie, mycotoxines , training , voedselveiligheid, invoer, harmonisatie
Bewaking van de mortaliteit van Belgische honingbijkolonies in 2017-2018 HealthyBee september 22, 2016 Veterinary epidemiology honingbij, sterfte, bijengezondheidstoezicht, Apis Mellifera, willekeurig bos, Varroa Destructor, bijenkastbeheer, risicofactoren
Bijdrage van excessieve voedingstoestand aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare aandoeningen, multimorbiditeit, en functiebeperking in België: verleden, heden, en toekomst. WaIST september 1, 2019 december 31, 2023 Levensstijl en chronische ziekten aan handicap aangepaste levensjaren , Gezondheidseffectbeoordeling, Modelleren en voorspellen, Omgevingsgebonden risicofactoren, Cardiovasculaire aandoeningen, suikerziekte, kanker, Functiebeperking, Multimorbiditeit
Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en –vertering BIOTRAs februari 1, 2012 januari 31, 2015 Spoorelementen en nanomaterialen arseen, speciatie, biotoegankelijkheid, risico evaluatie, blootstelling, voedselbereiding
Centraal register zeldzame ziekten CRRD januari 1, 2012 Gezondheidszorgonderzoek patiëntenregister, zeldzame ziekte, epidemiologie, genetisch centrum, ORPHA-code, Healthdata.be, werving voor klinische proeven, gemeenschappelijke gegevensset
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek COVID-19, surveillance, médecine générale, soins de santé primaire
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
De encyclopedie, terminologie en website van Orphanet in het Nederlands OrphaDutch januari 1, 2013 Gezondheidszorgonderzoek zeldzame ziekten en aandoeningen, weesgeneesmiddelen, world wide web, accessibility of Health Services, terminology, Snomed-CT, nomenclature, disease coding
De impact beoordelen van het gebruik van het web als onderdeel van een 'mixed mode design' voor de Belgische Gezondheidsenquête Webpilot februari 1, 2016 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsenquête (HIS), mixed mode study design, internetenquêtes, Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI)
De impact van de natuur op de geestelijke gezondheid NAMED juli 1, 2017 juni 30, 2021 Chemical and physical health risks mental health, (non-)built environment, luchtverontreiniging, gezondheidsenquête, geographical information system, Brussels-Capital Region
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxine, Citrinine, gebeurtenis, voedselveiligheid, diervoeders, België, toxicokinetische profiel , slachtkippen, varken, biotransformatie
De integratie van VEGA, toxRead, MERLIN-Expo en ERICA in een platform voor de risicobeoordeling en vervanging van gevaarlijke stoffen LIFE-VERMEER september 1, 2017 juni 30, 2021 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie in silico tools, vervanging van chemicaliën, risico evaluatie, (Q)SAR models
De ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak op basis van gevalideerde en gestandaardiseerde methoden ter ondersteuning van de implementatie van de EG-aanbeveling voor een definitie van nanomateriaal NanoDefine november 1, 2013 oktober 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, EC definitie, TEM, verspreidingsprotocollen, software validatie
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products

QR code

QR code for this page URL