Zoekresultaten - 105 results

Meer alternatieven voor dierenproeven

verbeterde versie van het RE-Place platform kan de beschikbare expertise nog gemakkelijker worden verzameld in Brussel en Vlaanderen. Die kan nu ook worden gekoppeld aan bepaalde onderzoeksgroepen of ...

Het RE-Place project focust op het bevorderen van alternatieve methoden die dierproeven kunnen helpen vervangen

project bijdragen aan een structurele vermindering van het aantal dierproeven. “Ik wens het lijden van proefdieren zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

maatregelen) het welbevinden van een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren in belangrijke mate onder druk gezet heeft. Kortom, gegevens in dit rapport tonen aan dat het aantal bevestigde gevallen en de ...

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

2020 zijn er respectievelijk 130 en 84 gevallen gediagnosticeerd. In 2020 diagnosticeerde het NRC minder gevallen van STEC. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de COVID-19-epidemie, die een daling ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

totaal, werden 63 gevallen van invasieve meningokokkeninfecties gemeld aan de diensten belast met de meldingsplicht in België. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

zelf bereid zijn deel te nemen aan de vaccinatiecampagne, kunnen ze een positieve invloed hebben op het succes van die campagne. Daarom besloten eind 2020 een aantal onderzoekers (onafhankelijk van ...

Hoe veilig zijn supplementen op basis van klei?

3, Number 35 (2021) Keywords: arseen klei voedingssupplementen Abstract: Klei in cosmetica en gezondheidsproducten wint aan populariteit. Het wordt zowel uit- als inwendig gebruikt en zou goed zijn ...

Het gebruik en het aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie en de percepties gelinkt aan de COVID-19 omstandigheden

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: E Plettinckx; Jérôme Antoine; L. Gremeaux; L Van Baelen Source: Sciensano, Brussels, p.34 (2020) Accession Number: D/2020/14.440/89 URL: https://drugs.wiv-isp.be/doc ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

onderverdeeld in hoofdstukken volgens de voornaamste substanties waarvan patiënten aangeven dat deze aan de basis liggen voor de effectieve behandeling. Het rapport bevat tabellen met een structuur die relatief ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

van co-morbiditeiten. Minder dan een op tien patiënten had aan het einde van de opvolgingsperiode op geen van beide voeten nog actieve ulcera. Dit benadrukt het chronische karakter van de diabetische voetproblematiek en ...

QR code

QR code for this page URL