Bedoelde u
belgium

Zoekresultaten - 2 results

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

gegevens uit het oosten van het land neemt echter toe. We kunnen besluiten dat deze studie een overzicht biedt van de neuromusculaire ziekten waargenomen in de verschillende referentiecentra in België. De ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

van de neuromusculaire ziekten via de referentiecentra in België geeft. De analysen wijzen op een vertekening in de geografische spreiding en in andere karakteristieken van de patiënten waardoor ...

QR code

QR code for this page URL