Bedoelde u
disease

Zoekresultaten - 14 results

Septicémies associées aux cathéters veineux centraux dans les hôpitaux Belges: données de surveillance 2000 – 2014

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Hammami, Naïma; Boudewijn Catry; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 19, Issue 3, Number 5, Bruxelles (2015) Keywords: Belgian Bloodstream infection Bloodstream infectio ...

Septicemieën geassocieerd aan een centraal veneuze katheter in de Belgische ziekenhuizen: surveillancegegevens 2000- 2014

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Hammami, Naïma; Boudewijn Catry; Marie-Laurence Lambert Source: NosoInfo, UCL, Volume 19, Issue 3, Number 5, Brussel (2015) Keywords: Belgian Bloodstream infection Bloodstream infections ...

Pourquoi encore se préoccuper de la rage?36936

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Bernard Brochier Source: Medisphère, Volume 05/2014 (2014) Keywords: de rage Abstract: NA Service:  Virale ziekten Viral diseases ...

Bilan épidémiologique: le nombre de cas d'infections invasives à méningocoques est stable depuis 2008.

epidemiology LE Meningococcal Infections Meningococcal Vaccines vaccines Abstract: NA Service:  Épidémiologie des maladies infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases ...

Orphanet: een portaal voor zeldzame ziekten

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: E. Swinnen Source: Medi-Sfeer, Volume 420, Number 25, p.23- 25 (2013) ISBN: 1372-0600 Keywords: Inserm Orphanet Rare diseases ...

High-containment Level Facilities Handling Pathogenic Organisms in Belgium: An Overview

131, p.122- 131 (2013) Keywords: Activity adverse effects Airborne an Animal Area article at Belgium biosafety cause classe de risque 3 Confinement containment Control data Diagnosis disease Diseases ...

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Kris Doggen; Kristien Van Acker; Hilde Beele; Isabelle Dumont; Patricia Félix; Patrick Lauwers; Astrid Lavens; Giovanni Matricali; Caren Randon; Eric Weber; Viviane Van Casteren; Frank No ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Kris Doggen; Astrid Lavens; Viviane Van Casteren Source: Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, Volume 2013, Issue 2 (2013) Abstract: Wetenschappelijke richtlijnen en aanbevelingen onderst ...

QR code

QR code for this page URL