Bedoelde u
disease

Zoekresultaten - 5 results

Septicémies associées aux cathéters veineux centraux dans les hôpitaux Belges: données de surveillance 2000 – 2014

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Hammami, Naïma; Boudewijn Catry; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 19, Issue 3, Number 5, Bruxelles (2015) Keywords: Belgian Bloodstream infection Bloodstream infectio ...

Septicemieën geassocieerd aan een centraal veneuze katheter in de Belgische ziekenhuizen: surveillancegegevens 2000- 2014

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Hammami, Naïma; Boudewijn Catry; Marie-Laurence Lambert Source: NosoInfo, UCL, Volume 19, Issue 3, Number 5, Brussel (2015) Keywords: Belgian Bloodstream infection Bloodstream infections ...

Etude des prévalences et des profils de sensibilisation aux moisissures dans la population belge et dans une population d'asthmatiques par bio-dot

d'Allergologie, WIV-ISP, Issue., Paris, France (2014) Keywords: Belge de ET PAR POPULATION population belge Health Topics:  Health and disease monitoring Service:  Immune response Réponse immunitaire Immuunrespons ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

Publication Type: Dissertation Authors: Verhoeyen, E Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.52 (2013) Keywords: staalafname urineweginfecties woonzorgcentra Abstract: Context:  Urineweginfecties vormen de meest voorkomende infecties in woonzorgcentra (WZC) ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

Publication Type: Dissertation Authors: Vanderauwera, S Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.22 (2013) Keywords: incidentie risicofactoren urineweginfecties Abstract: Context: Urineweginfecties (UWI) bij ouderen vormen een frequent probleem en vertegenwo ...

QR code

QR code for this page URL