Bedoelde u
disease

Zoekresultaten - 2 results

De psychische gezondheid van de Belgische algemene bevolking in het begin van de 21ste eeuw. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst

Kwaliteit van de gezondheidszorg Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten Lifestyle and chronic diseases Full text language:  Dutch Category:  B2 FOS Classification:  ...

De ESEMED/WMH studie: samenstelling van de steekproef, dataverzameling en gebruikte statistische methoden

Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten Lifestyle and chronic diseases Full text language:  Dutch Category:  B2 FOS Classification:  3.05 Other medical sciences ...

QR code

QR code for this page URL