Bedoelde u
els van check

Zoekresultaten - 4 results

How are food contact materials regulated in Europe?

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Kathy Van Den Houwe; Séverine Goscinny; Van Hoeck Els Source: Food Science & Law, Die Keure, Volume 1, Number 14, Brugge, ...

Migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen.

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Kathy Van Den Houwe; Els Van Hoeck; Evrard,C.; Joris Van Loco; F. Bolle Source: LabInfo, Volume 12 (2014) Keywords: food contact ...

Staalname en bemonstering van materialen in contact met levensmiddelen volgens Europese Wetgeving 10/2011

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Els Van Hoeck; F. Bolle Source: (2013) Keywords: CONTACT de EU Regulation 10/2011 food contact material Service:  Risico- en ...

Materialen uit kunstof bestemd voor direct contact met voeding: Wat is de impact voor de laboratoria van de recente verordening (EU) 10/2011?

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Els Van Hoeck; N'Goy,T.; Evrard,C.; F. Bolle Source: LabInfo, Volume nr 9 (2012) Keywords: CONTACT de EU EU Verodening ...

QR code

QR code for this page URL