Zoekresultaten - 18 results

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

hittegolf en de dag na de warmste dag van de zomer, waarop 39,7°C bereikt in Ukkel. In België en over de gehele zomerperiode was de zwaarst getroffen groep vrouwen tussen 15 en 64 jaar (+10,8%). De ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

Opmerkelijk hierbij is dat de het aantal gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners in deze groep, net zoals in 2019, in Brussel vele malen hoger lag dan in Vlaanderen en Wallonië. Health Topics:  Health and ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

voor gezorgd hebben om een groep dat verder van de zorg en behandeling stond beter te bereiken. Het is echter duidelijk dat de pandemie een economische en sociale impact heeft gehad die nog verder moet ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

percentage oversterfte in de groep onder de 65 jaar in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen. Uit de wekelijkse analyse van de mortaliteit blijkt dat er geen week was met een statistisch significant ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

leeftijdsspecifieke incidentie is het hoogst bij kinderen jonger dan 1 jaar en bedraagt 53,5/100.000 inwoners, gevolgd door 16,3/100.000 in de groep kinderen van 1-4 jaar. Bij volwassenen ligt de hoogste geschatte ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

een selecte van groep centra die reeds sinds 2015 deelnemen aan de registratie. We willen met dit rapport gedetailleerde en betrouwbare informatie verschaffen om belangrijke vragen te beantwoorden van ...

COVID-19-infectie bij kinderen in België. Resultaten van labo-surveillance, schoolgegevens en ziekenhuis surveillance 15/03-28/06/2020

Sofieke *; Dominique Van Beckhoven * Source: p.24 (2020) Abstract: Kinderen zijn niet zomaar “kleine volwassenen”, ze vormen een aparte groep die zowel lichamelijk als qua sociale omstandigheden verschilt ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

2017 aangepast. Deze set bevat alle indicatoren gebruikt in 2013, 2015 en 2016 (historische indicatoren) aangevuld met een nieuwe groep indicatoren en werd vastgelegd voor drie jaar. De set indicatoren ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

bevat alle indicatoren gebruikt in 2013, 2015 en 2016 (historische indicatoren) aangevuld met een nieuwe groep indicatoren en werd vastgelegd voor drie jaar. De vernieuwde set indicatoren omvat vier ...

Jaarrapport 2016: Hepatitis C virus

Bij een groep van 3.352 patiënten die minstens één keer in hun leven hebben geïnjecteerd en die tussen 2011 en 2014 een beroep hebben gedaan op de drughulpverlening, werd tussen 2008 en 2015 85% ...

QR code

QR code for this page URL