Zoekresultaten - 133 results

Annual report Belgian Cystic Fibrosis Registry 2018

Accession Number: D/2020/14.440/40 Keywords: annual report Cystic Fibrosis epidemiology mucoviscidose Abstract:   SUMMARY     This report presents the data collected in 2018. It is our hope that the analysis ...

COVID-19-infectie bij kinderen in België. Resultaten van labo-surveillance, schoolgegevens en ziekenhuis surveillance 15/03-28/06/2020

ten dele klopt. Kinderen werden inderdaad minder vaak getest: ze vormen 20% van de Belgische bevolking, maar slechts 10% van het totaal aantal testen. Maar ook als kinderen wel getest worden, is de test ...

Voedselvergiftigingen in België- jaaroverzicht 2019

geregistreerd door het NRL- VTI. Dit is het hoogste cijfer sinds de registraties in België (1999). In totaal werden minstens 2457 personen ziek en werden 28 personen gehospitaliseerd. Salmonella was het meest ...

PT-2020-NRL-TE-FASFC “Determination of As, Cd, Pb and Hg in food supplements"

Trace Elements in Food and Feed (NRL- TE). One of its core tasks is to organise proficiency tests (PT s) among laboratories appointed by the Federal Agency for the Safety of the Food Chain. This report ...

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-Care)

data on the epidemiology of NPS are scarcely- and often partially available. Specific knowledge about the use of new substances and the possible health and social impact on users and society, is minimal. ...

Voedselvergiftigingen in Belgie en Vlaanderen- Jaaroverzicht 2019

waarvan 272 in Vlaanderen. Dit is het hoogste cijfer sinds de registraties in België (1999). In totaal werden minstens 2457 personen ziek en werden 28 personen gehospitaliseerd. Salmonella was het meest ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- data 2019

bevestigde gevallen per 100.000 inwoners. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het bijzonder kinderen jonger dan 1 jaar. Sinds 2016 is er een toename vastgesteld van serogroep ...

Epidemiologische surveillance van hepatitis B- 2018

leeftijdsgroep. Onder de geregistreerde nieuwe HBV-infecties, is er een daling waargenomen van het aandeel gevallen jonger dan 25 jaar (de leeftijdsgroep die profiteerde van gratis vaccinatie, die in 1999 is gestart voor ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

(2020) Abstract: Het aantal gevallen van invasieve infecties met H. influenzae, geregistreerd door het netwerk van peilboratoria, is in 2018 vrij stabiel gebleven (78 gevallen in vergelijking met 66 in ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

 milieumonitoring is dat wat in het haalbaarheidsonderzoek beoogt werd, is om de afwezigheid van circulerend poliovirus (PV) te tonen, en snel elke mogelijkse herintroductie te detecteren. De aanwezigheid van “ PEF ...

QR code

QR code for this page URL