Zoekresultaten - 1245 results

In silico methods for chromosome damage

Issue 8 (2022) Abstract: Due to the link with serious adverse health effects, genotoxicity is an important toxicological endpoint in each regulatory setting with respect to human health, including for ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

Opmerkelijk hierbij is dat de het aantal gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners in deze groep, net zoals in 2019, in Brussel vele malen hoger lag dan in Vlaanderen en Wallonië. Health Topics:  Health and ...

Beheer van biologisch besmet afval afkomstig van activiteiten van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: Richtlijnen en aanbevelingen.

materiaal vóór het schoonmaken, hergebruik en/of vernietiging geïnactiveerd wordt. Tenslotte is in sommige gevallen inactivering vereist van de effluenten van de wasbakken en douches (afvalwater) vóór de ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

van hun brede betrokkenheid bij de vaccinatiecampagne, is het belangrijk de kennis en attitude van de artsen ten opzichte van vaccinatie te onderzoeken. Enkel indien zij voldoende geïnformeerd zijn en ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

bevestigde gevallen per 100.000 inwoners. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar zijn door de ziekte getroffen en in het bijzonder kinderen jonger dan 1 jaar. Sinds 2016 is er een toename vastgesteld van serogroep ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

in maart, net vooraleer de eerste COVID-maatregelen werden opgelegd. Slechts een klein aantal van de deelnemende-centra was niet in staat om ons hun jaarlijkse gegevens te verstrekken. Dit rapport is ...

In riolen gezocht naar coronavirus: ‘Kan vroeg waarschuwingssysteem zijn voor nieuwe opflakkeringen’, DeMorgen, December 2020

wastewater surveillance Abstract: Het gezondheidsinstituut Sciensano is met een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van het coronavirus in ons afvalwater. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd. ‘Doel ...

Reitox national reporting to EMCDDA on drugs and drug addiction, 2020

published for national objectives. Nevertheless, the annual reporting & related information is certainly at hand and anyone can receive tailored information upon request to the Belgian national focal ...

Chemical and toxciological characterization of e-liquid cigarettes

the e-cigarette, whether scientifically substantiated or not. To assure public health, scientific research about the safety and quality of the e-cigarette is of great importance. The objective of this ...

Annual report Belgian Cystic Fibrosis Registry 2018

Accession Number: D/2020/14.440/40 Keywords: annual report Cystic Fibrosis epidemiology mucoviscidose Abstract:   SUMMARY     This report presents the data collected in 2018. It is our hope that the analysis ...

QR code

QR code for this page URL