Bedoelde u
xiao, wei-wei

Zoekresultaten - 3 results

Positive epistasis of major low-cost drug resistance mutations rpoB531-TTG and katG315-ACC depends on the phylogenetic background of Mycobacterium tuberculosis strains.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Li, Qin-Jing; Jiao, Wei-Wei; Yin, Qing-Qin; Li, Ying-Jia; Li, Jie-Qiong; Xu, Fang; Sun, Lin; Xiao, Jing; Qi, Hui; Wang, Ting; Mokrousov, ...

Evolutionary History and Ongoing Transmission of Phylogenetic Sublineages of Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype in China.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Yin, Qing-Qin; Liu, Hai-Can; Jiao, Wei-Wei; Li, Qin-Jing; Han, Rui; Tian, Jian-Ling; Liu, Zhi-Guang; Zhao, Xiu-Qin; Li, Ying-Jia; Wan, ...

Compensatory Mutations of Rifampin Resistance Are Associated with Transmission of Multidrug-Resistant Mycobacterium tuberculosis Beijing Genotype Strains in China.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Li, Qin-Jing; Jiao, Wei-Wei; Yin, Qing-Qin; Xu, Fang; Li, Jie-Qiong; Sun, Lin; Xiao, Jing; Li, Ying-Jia; Mokrousov, Igor; Huang, Hai-Rong; ...

QR code

QR code for this page URL