Zoekresultaten - 10 results

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

Source: p.13 (2020) Keywords: epidemiology Measles Measles-Mumps-Rubella Vaccine Abstract:  • Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten met soms ernstige complicaties. Alle Europese landen ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

Europese standaardisatie van de TDI maakt cross-country analyses mogelijk. Sciensano neemt actief deel in de samenwerking met andere landen en EMCDDA om de verzamelde Belgische TDI-gegevens optimaal te ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

zogenaamde “atypische” stammen. Ook in andere Europese landen is de opkomst van atypische stammen waargenomen. Van de ingekapselde stammen was serotype f de meest voorkomende (n=14), gevolgd door serotype ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

Abstract: Alle Europese landen engageerden zich in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om mazelen te elimineren tegen 2020. Hierbij is de doelstelling een jaarlijkse incidentie te bereiken ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

monsters was 1.1/1000 opnames in 2012). De meest recente gegevens suggereren een lichte stijging van het aandeel van gemeenschap-geassocieerde gevallen, zoals ook beschreven in andere landen. Een ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

worden aan de internationale “diabetische voet” gemeenschap. Op die manier kunnen andere landen gebruik maken van de ervaringen van dit project om hun eigen kwaliteitsbevorderende initiatieven op ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2012

zoals beschreven in de literatuur voor andere landen. De evolutie van de incidentie van CDI en de sterfte tengevolge CDI in ons land volgt de trends waargenomen in andere landen. De incidentie in België ...

Mazelenepidemie in België. Stand van zaken januari tot midden mei 201136570

van vatbare personen mogelijk werd. In meerdere Europese landen worden gelijkaardige uitbraken vastgesteld in 2010 en 2011. Naar aanleiding van de Europese vaccinatieweek van 23-30 april 2011 ondernam ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2011

Keywords: 2011 België Clostridium Clostridium difficile infecties rapport Abstract: De jongste jaren is in verschillende landen een toename vastgesteld van de incidentie, de ernst en de sterfte tengevolge van ...

Co-Extra: Europees project over co-existentie en traceerbaarheid van GGO en niet-GGO productieketens

beëindigd. Er werkenmeer dan 200 wetenschappers aan mee die verbonden zijn aan 51 multidisciplinaire onderzoeksteams en eenaantal privé-bedrijven uit 18 landen (Europa, Brazilië, Argentinië en Rusland). Het ...

QR code

QR code for this page URL