Zoekresultaten - 39 results

Definitief globaal rapport documentaire audit – Validatie van onderzoeksmethoden – Enquête 2016/2

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Rapport global définitif audit documentaire- Validation des méthodes analytiques- Enquête 2016/2

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

in 2016) rapporteert. Verhoging van het aantal ziekenhuizen dat audits voor lokale processen rapporteert: (1) handhygiëne (79% in 2015, 83% in 2016), (2) centraal veneuze katheter (59% in 2015, 72% in ...

Indicateurs de qualité en hygiène hospitalière dans les hôpitaux aigus: Rapport annuel- Données 2016

rapportant des audits de processus locaux : (1) hygiène des mains (79 % en 2015, 83 % en 2016), (2) cathéter veineux central (59 % en 2015, 72 % en 2016), (3) ventilation assistée (65 % en 2015, 67 % en 2016), ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes- Resultaten 2015

Accession Number: D/2017/2505/25 Keywords: diabetes Abstract: In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vijfde audit bij de erkende pediatrische diabetescentra (hierna de PDC ’s genoemd). In de ...

Initiative pour la Promotion de la Qualité et l’Epidémiologie chez les Enfants et les Adolescents atteints du Diabète sucré- Résultats 2015

Accession Number: D/2017/2505/26 Keywords: diabetes Abstract: Ce rapport décrit les résultats du cinquième audit auquel ont participé les centres de diabétologie pédiatrique agréés (dénommés ci-après CDP). ...

Declining offloading rates in Belgian Recognized Diabetic Foot Clinics (RDFC): results from an audit-feedback quality improvement initiative.

(Diabetic Foot Ulcer) are offloaded in RDFC and the evolution over time. RDFC receive their results after each audit for benchmarking (IQED-Foot project). Method: Comparison of offloading methods used in ...

Definitief globaal rapport documentaire audit – Personeelsbeheer- Enquête 2016/1

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Rapport global définitif audit documentaire- Gestion du personnel- Enquête 2016/1

geneesmiddelen en gezondheidsproducten- Kwaliteit van de medische laboratoria Effectiveness and safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des ...

Initiative for Quality Improvement and Epidemiology in Multidisciplinary Diabetic Foot Clinics (IQED-Foot)- Results of the 4th data collection (audit years 2013-2014)

charcot foot diabetes Diabetic Foot diabetic foot ulcer feedback quality improvement quality of care Abstract: This report describes the results of the fourth audit among the recognized diabetic foot ...

QR code

QR code for this page URL