Zoekresultaten - 3 results

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

toezicht. De milieumonitoring heeft het voordeel dat het een vroege waarschuwing mogelijk maakt, met een snellere detectie van het PV na zijn introductie bij de populatie. Bovendien heeft dit systeem ook het ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

bedlegerige en/of incontinente residenten in woonzorgcentra in de praktijk?   — Welk proces is nodig om van het huidige systeem naar een aanbevolen systeem te gaan?  Methode (literatuur & ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2017

kerngezinstatus, …). Voor het eerst werden gegevens verzameld over flash glucose monitoring (FGM). 71,9% van de patiënten gebruikte het FGM-systeem om hun bloedsuiker te controleren. Uit de gegevens bleek ook dat hoe ...

QR code

QR code for this page URL