Zoekresultaten - 5 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

ziekenhuisverworven CDI (begin van de symptomen > 2 dagen na opname in het declarerende ziekenhuis) was 1,0 / 1000 opnames (ter vergelijking, de incidentie van ziekenhuisverworven MRSA vastgesteld via klinische ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

woonzorgcentra lag ongeveer 20 maal hoger in vergelijking met de incidentie in de Intego-populatie. De gehanteerde definitie voor symptomatische UWI is ruim. Hierdoor kan er een overschatting zijn van de gemeten ...

Retrospectief onderzoek naar mazelen in een kinderdagverblijf in Oost-Vlaanderen33978

onderzoek. De uitbraak veroorzaakte een aanzienlijke ziektelast. Opvallend was dat juist de kinderen jonger dan 9 maanden nauwelijks werden opgenomen in het ziekenhuis in vergelijking met de kinderen ouder dan ...

Diabetesprevalentie in België: vergelijking van beschikbare data

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Johan Van der Heyden; Mimilidis,H.; Bartholomeeusen,S.; Vanthomme,K.; Viviane Van Casteren; Jean Tafforeau Source: Vlaams tijdschrift voor Diabetologie, Volume 2, Number 8, p.6- 8 (2012) Keywords ...

Studie naar het effect van titaandioxide nanopartikels op oxidatieve stress in twee verschillende caco-2 celsystemen

nanopartikels oxidatieve stress Ratio stress voeding Abstract: De bijzondere eigenschappen en kleine afmetingen in vergelijking met bulk materiaal maken nanopartikels interessant voor uiteenlopende toepassingen. ...

QR code

QR code for this page URL