Zoekresultaten - 4 results

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

ziekenhuisverworven CDI (begin van de symptomen > 2 dagen na opname in het declarerende ziekenhuis) was 1,0 / 1000 opnames (ter vergelijking, de incidentie van ziekenhuisverworven MRSA vastgesteld via klinische ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

woonzorgcentra lag ongeveer 20 maal hoger in vergelijking met de incidentie in de Intego-populatie. De gehanteerde definitie voor symptomatische UWI is ruim. Hierdoor kan er een overschatting zijn van de gemeten ...

Clostridium difficile-infecties in de Belgische ziekenhuizen: vergelijking tussen niet-zorggerelateerde en zorggerelateerde gevallen, geregistreerd tijdens de nationale surveillance (juli 2006-december 2009)

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viseur,N.; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 14, Issue 4, Number 10, Brussel (2010) Keywords: Clostridium Surveillance ziekenhuisinfectie zorg Abstract: NA Health Topi ...

QR code

QR code for this page URL