Zoekresultaten - 11 results

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Number: D/2019/2505/440/44 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2019_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

Number: D/2019/2505/2466-6750/19 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2018_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

(BAPCOC). Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische ziekenhuizen om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ziekenhuishygiënebeleid op te volgen. Het algemeen ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2017

het RIZIV, en het overlijdensregister (1998-2014). In 2016 werden gegevens van 135 ziekenhuizen in het epidemiologische surveillancesysteem geregistreerd. De incidentie van CDI in de acute ziekenhuizen ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2015

2015 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 27/0½015 (1) met betrekking tot de surveillance van ziekenhuishygiëne beschrijft ...

Resultaten van de 6e nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne in ziekenhuizen, 2014-2015

D/2015/2505/81 Keywords: 2014 2015 Campagne handhygiëne in ziekenhuizen Resultaten Abstract: H ealthcare-associated infections are among the top 10 causes of hospital deaths worldwide [1]. According to the last ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

Keywords: 2013 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

in acute en chronische zorginstellingen. Tijdens het laatste decennium werd wereldwijd een toename van de incidentie gemeld. Dit was toe te schrijven aan meerdere factoren waaronder een kwetsbaardere ...

Resultaten van de 5de Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in Ziekenhuizen, 2013

2013 Campagne handhygiëne in ziekenhuizen Resultaten Abstract: Healthcare-associated infections are among the top 10 causes of hospital deaths worldwide [1]. According to the last point prevalence survey ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: eindrapport haalbaarheidsstudie

D/2011/2505/38 Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen ...

QR code

QR code for this page URL