Zoekresultaten - 8 results

Epidemiologie van COVID-19 mortaliteit in België van golf 1 tot golf 7 (maart 2020 – 11 september 2022)

(4,92% voor 75-84-jarigen en 9,87% voor 85 jarigen en ouder, beide geslachten tezamen). Tijdens golf 1, toen de testcapaciteit beperkt was en alleen ernstige en gehospitaliseerde patiënten werden getest, ...

Epidemiologische surveillance van varicella en zoster- varicella-zostervirus (VZV)- overzicht 2010-2022 en gedetailleerde resultaten 2019- 2022

geregistreerd (alleen primaire diagnoses) (jaarlijks gemiddelde van 7 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners). Voor 2020 zijn 260 ziekenhuisopnames geteld (2,3 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners) en in 2021 ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2021

gevallen). Serogroep Y daalt sinds 2018 en vertegenwoordigde 4,1% van de gevallen (½4 gevallen). Er zijn regionale verschillen met betrekking tot de serogroepen in omloop: in Vlaanderen circuleerde alleen ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

2017/746 van 5 april 2017 betreffende de medische hulpmiddelen voor In-Vitro Diagnostiek (IVDR). Volgens de IVDR (van toepassing met ingang op 26 mei 2022) mogen in de laboratoria alleen nog CE gelabelde IVD ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

geestelijke gezondheid heeft teweeggebracht. Dit verslag heeft daarom niet alleen betrekking op het jaar 2020, maar de analyses moeten in de toekomst verder opgevolgd worden. Zowel kwantitatief (aantal ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

temperaturen en toenemende relatieve vochtigheid. De mortaliteit was daarentegen niet gecorreleerd met de concentratie van fijn stof in de lucht. In Brussel was het aantal sterfgevallen alleen gecorreleerd met ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

cruciale rol in het beheersen van de COVID-19 epidemie in België. In 2021 zijn en worden ze bovendien spilfiguren bij verschillende stappen van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Niet alleen zijn ...

Surveillance van griepinfecties. Epidemiologisch rapport seizoen 2020-2022

epidemieën voorafgaand aan de COVID-19-pandemie (wat ook internationaal werd waargenomen), met een piek in maart 2022 (week 12). Alleen influenza A werd gedetecteerd door het surveillancenetwerk, voornamelijk ...

QR code

QR code for this page URL