Zoekresultaten - 68 results

Study towards the genotoxic potential of compounds which may migrate from printed paper and board food contact materials

Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Évaluation des risques et de l'impact sur la santé Risico- en ...

Combinatie van een bestaande screening en kwantificatie methode voor de analyse van illegale huidbleekmiddelen in cosmetica

safety of vaccines, medicines and health products- Quality of medical laboratories Efficacité et sécurité des vaccins, médicaments et produits de santé- Qualité des laboratoires médicaux Doeltreffendheid ...

Physical profiling en infraroodspectroscopie voor discriminatie van originele en namaakgeneesmiddelen

Health Topics:  Illegal medicines Médicaments illégaux Illegale geneesmiddelen Service:  Médicaments et produits de santé Geneesmiddelen en gezondheidsproducten Medicines and health products Manuscript ...

Surveillance studies of suicidal behavior and depression by the Belgian Network of Sentinel General Practices.

Network Practice PRACTICES sentinel study Suicidal behavior suicide Surveillance Service:  Étude des soins de santé Gezondheidszorgonderzoek Health services research Category:  D1 ...

Totaal selenium in hoofdhaar van personen met chronisch vermoeidheidssyndroom en/of fibromyalgie: een pilootstudie

Publication Type: Dissertation Authors: Machiels, Ronny; Nick Wouters; L De Temmerman; Nadia Waegeneers Source: Groep T, Leuven, België, p.75 (2013) Keywords: CVS fibromyalgie hoofdhaar Selenium ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Abstract: ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER BELANG HECHT AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORGVERLENING, STELLEN WE VAST DAT DE HUIDIGE RICHTLIJNEN OMTRENT BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK VAAK ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

vormen de meest voorkomende infecties in woonzorgcentra (WZC). Gedurende hun verblijf in een WZC maakt 50% van de vrouwelijke en 40% van de mannelijke residenten een UWI door. Deze cijfers tonen aan dat ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

therapeutische richtlijnen verklaren dit probleem. Kennis van de epidemiologie draagt bij tot een optimaal diagnostisch proces en een betere indicatiestelling voor het voorschrijven van antibiotica. Een recent ...

Evaluatie van de Bioequivalentie van counterfeit geneesmiddelen aan de hand van dissolutieprofielen

Publication Type: Dissertation Authors: Andriessens,S.; Eric Deconinck Source: VUB, Brussels, p.57 (2013) Keywords: AAN bioequivalentie Counterfeit Counterfeit Drugs de dissolutie geneesmiddelen ...

QR code

QR code for this page URL