Bedoelde u
gene

Zoekresultaten - 22 results

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

miljoen inwoners. •  Voor 2018 kreeg België voor het eerst de status “interrupted endemic transmission” van de WGO omdat geen enkele transmissieketen van het virus langer dan 12 maanden duurde. Transmissieketens ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

van co-morbiditeiten. Minder dan een op tien patiënten had aan het einde van de opvolgingsperiode op geen van beide voeten nog actieve ulcera. Dit benadrukt het chronische karakter van de diabetische voetproblematiek en ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

De meeste individuele indicatoren kregen een gewogen score tussen 1 en 4 toegekend. Aan een beperkt aantal indicatoren werd geen score toegekend. Op basis van deze scores werd een kwaliteitsscore per ...

Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

veroorzaakte tetanus 17 sterfgevallen in België: 14 in Vlaanderen en 3 in Wallonië. Het waren allemaal 60-plussers. Van 2014 tot en met 2016 werd geen enkel sterfgeval vastgesteld. Volgens de Minimale Ziekenhuis ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

indicatoren kregen een gewogen score tussen 1 en 4 toegekend. Aan een beperkt aantal indicatoren werd geen score toegekend. Op basis van deze scores werd een kwaliteitsscore per indicatorgroep en een totale ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2018

(2020) Keywords: Be-MOMO mortaliteit zomer Abstract: Gedurende de hele zomerperiode van 2018 en voor alle leeftijden samen was er geen oversterfte in België, noch in Vlaanderen op basis van de laatste ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

was 1 op 9 (11%) jonger dan 12 maanden en 1 op 4 (24%) een jongvolwassene tussen 20-29 jaar. Voor 2018 kreeg België voor het eerst de status “interrupted endemic transmission” van de WGO omdat geen ...

Jaarrapport 2016: Hepatitis C virus

diagnose stabiliseert zich sinds 2012 in België: 744.409 aanvragen in 2016 waarvan 42,0% voor patiënten waarvoor gedurende de vorige 9 jaar geen HCV serologische analyse uitgevoerd werd. Het aantal nieuwe ...

The role of methylation, DNA polymorphisms and microRNAs on HLA-G expression in human embryonic stem cells.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Verloes, A; Spits, C; Vercammen, M; Geens, M; LeMaoult, J; Sermon, K; W. Coucke; Van de Velde, H Source: Stem Cell Res, Volume 19, ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2015

worden hierdoor uitgesloten (bijvoorbeeld het voorzichtig gebruik van antibiotica). Dit project is bovenal een hulpmiddel om specifieke doelen te verbeteren, en kan geen uitgebreide stand van zaken ...

QR code

QR code for this page URL