Zoekresultaten - 2 results

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

van eenduidige richtlijnen voor staalafname in WZC.  Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Antimicrobial resistance (AMR) Service:  Infections liées aux ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

voor het begrip symptomatische UWI ontwikkeld worden om betrouwbare incidentiemetingen te kunnen uitvoeren. Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) ...

QR code

QR code for this page URL