Zoekresultaten - 1 result

De ziektelast van Yersinia enterocolitica in België

bestuderen en zo nodig hierop te anticiperen. Health Topics:  Burden of disease Fardeau de la maladie Ziektelast Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) Service:  Mode de ...

QR code

QR code for this page URL