Bedoelde u
jongeren, zijn

Zoekresultaten - 1 result

COVID-19-infectie bij kinderen in België. Resultaten van labo-surveillance, schoolgegevens en ziekenhuis surveillance 15/03-28/06/2020

net de oudere leeftijdsgroepen (1 jaar of ouder vergeleken met jonger dan 1 jaar) te zijn die meer risico lopen op een ernstiger ziekteverloop. Mogelijk worden deze gegevens vertekend door het gegeven ...

QR code

QR code for this page URL