Bedoelde u
most p

Zoekresultaten - 10 results

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

van “eliminatie” te bekomen, moet België een jaarlijkse incidentie van <1 geval van mazelen per miljoen inwoners bereiken. •  De mazelen epidemie trof de drie regio’s in België. De hoogste geschatte ...

Epidemiologische surveillance van poliomyelitis. Poliovirus en niet-polio enterovirussen- 2018

worden geïmporteerd in België en kan het virus worden overgedragen op personen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Het surveillancesysteem moet dus kunnen aantonen dat het poliovirus niet circuleert ...

Epidemiologische surveillance van poliomyelitis- 2017

geïmporteerd in België en het virus worden overgedragen op personen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Het surveillancesysteem moet dus kunnen aantonen dat het poliovirus niet circuleert op het ...

Veiligheid vaccins- Verregaande controle

fabrikant moet de werkzaamheid, de veiligheid en de kwaliteit van het product aantonen. Vervolgens moet elk lot ter controle voorgelegd worden aan een onafhankelijk laboratorium hiertoe aangeduid door de ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

het optreden van een UWI bij ouderen in WZC heeft kunnen aantonen is verder onderzoek geïndiceerd met oog op het optimaliseren van het diagnostisch proces en beleid. Alsook moet een uniforme definitie ...

Bioveiligheidsaanbevelingen aangaande behandelings- en inactiveringsmethoden voor biologisch besmet afval

(Besluit 8/1½001, Besluit 6/02/2004,Besluit 4/07/2002) beschreven staat, moet biologisch afval en/of biologische residu’s(besmette kadavers, uitwerpselen*, strooisel*, besmette planten, besmette substraten ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

die als leidraad moet dienen voor laboratoria om een eigen kwaliteitshandboek op te stellen. Dit handboek beschrijft het kwaliteitssysteem van een individueel laboratorium, en heeft tot doel te komen ...

Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria- 2018

urgentie in de volksgezondheid. Ieder verdacht geval van difterie moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de artsen infectieziektebestrijding zodat alle nodige maatregelen kunnen worden getroffen. Health ...

Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria- 2017

een urgentie in de volksgezondheid en ieder verdacht geval van difterie moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de artsen infectieziektebestrijding zodat alle nodige maatregelen kunnen worden getroffen. ...

QR code

QR code for this page URL