Bedoelde u
n de region

Zoekresultaten - 10 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

vergelijking tussen de regio’s toont dat de incidentie van ziekenhuisverworven CDI in 2013 het hoogst was in Brussel en het laagst in Vlaanderen. Andere kenmerken van de gevallen zijn vergelijkbaar met de ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

SIGNIFICANT VERSCHIL IN KENNIS VAN DE RICHTLIJN MET ZICH MEEBRENGT. ARTSEN UIT DRIE VERSCHILLENDE VLAAMSE REGIO ’S WERDEN UITGENODIGD TOT HET INVULLEN VAN EEN VRAGENLIJST, DEWELKE UITEINDELIJK DOOR 56 ARTSEN ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

Invasievere methodes zoals eenmalige sondage of suprapubische punctie worden eerder afgeraden. Het is aan te raden de perianale regio te wassen met water en zeep voor de staalafname en de urine op te vangen in ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

therapeutische richtlijnen verklaren dit probleem. Kennis van de epidemiologie draagt bij tot een optimaal diagnostisch proces en een betere indicatiestelling voor het voorschrijven van antibiotica. Een recent ...

Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking in België en de regio's. Gegevens van 2011.

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Verbrugge,R.; André Sasse Source: WIV-ISP, Brussel, p.123 (2012) ISBN: D/2012/2505/57 Keywords: België de ...

Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen bij de algemene bevolking in België en de regio's. Gegevens van 2010.

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Verbrugge,R.; André Sasse Source: WIV-ISP, Brussel, p.108 (2011) ISBN: D/2011/2505/57 Keywords: België de ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, jaarverslag 2015

Dit valt wellicht te verklaren door de geografische spreiding van de NMRC die de gegevens inzamelen. Het verschil tussen deze twee regio’s neemt echter jaar na jaar af. In 2015 werden 152 overlijdens ...

Belgische H3N1 Epizoötie

zowel verschillende types van bedrijven als verschillende species, verspreid in de tijd. De getroffen bedrijven bevinden zich voornamelijk in een beperkte geografische regio in het noordwesten van ...

Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria- 2018

Diphtheria-Tetanus Vaccine Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis Vaccines Surveillance Abstract: Dankzij een hoge vaccinatiegraad in alle regio’s van België, is difterie een zeldzame ziekte geworden in ons land. In ...

Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria- 2017

diphtheriae et één van C. ulcerans). Dankzij een hoge vaccinatiegraad in alle regio’s van België, is difterie tot heden een zeldzame ziekte geworden in ons land. Desondanks is difterie een medische urgentie en ...

QR code

QR code for this page URL