Zoekresultaten - 31 results

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

bovendien spilfiguren bij verschillende stappen van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Niet alleen zijn Belgische huisartsen rechtstreeks betrokken bij de vaccinatie, ze zijn voor veel patiënten ook het ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

onderverdeeld in hoofdstukken volgens de voornaamste substanties waarvan patiënten aangeven dat deze aan de basis liggen voor de effectieve behandeling. Het rapport bevat tabellen met een structuur die relatief ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen, folder met informatie voor patiënten, 2020

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: Jagut, Marlène; Marjan Cosyns Source: Folder met informatie voor patiënten, Sciensano, Brussel (2020) Keywords: ...

Epidemiologische surveillance van hepatitis B- 2018

zuigelingen en jonge adolescenten). Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van het bestaande vaccinatiebeleid. Het is aanbevolen om een register op te stellen van de patiënten die besmet zijn met HBV om de ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

doeltreffendheid van de zorgtrajecten (ZT) diabetes type 2 (DM2) en chronische nierinsufficiëntie (CNI) in termen van de kwaliteit van zorgprocessen en intermediaire gezondheidsuitkomsten voor de patiënten opgenomen ...

Epidemiologie van HIV. Update- patiënten in opvolging, 2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Van Beckhoven, Dominique; Jamine, David; André Sasse Source: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), Brussel, België, p.8 (2018) Accession Number: D/20 ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes- Resultaten 2015

audit werden gegevens verzameld van 2880 patiënten met type 1-diabetes, jonger dan 19 jaar, die in 14 PDC ’s werden behandeld. De gegevens hebben betrekking op de zorg in 2015. In dit rapport wordt ...

Jaarrapport 2016: Hepatitis C virus

diagnose stabiliseert zich sinds 2012 in België: 744.409 aanvragen in 2016 waarvan 42,0% voor patiënten waarvoor gedurende de vorige 9 jaar geen HCV serologische analyse uitgevoerd werd. Het aantal nieuwe ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2017

gefactureerde aantal diagnosetests voor de opsporing van C. difficile in de stoelgang van opgenomen patiënten is sterk gedaald. Toch is dit aantal, in verhouding tot het aantal gediagnosticeerde CDI s, sinds 2008 ...

QR code

QR code for this page URL