Zoekresultaten - 25 results

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

een epidemie in Wallonië. Van de 480 gevallen werden er 45 vermoedelijk geïmporteerd.    • Opname in het ziekenhuis was noodzakelijk voor 85 gevallen (18%), maar was onbekend voor 212 gevallen (44%). ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

publicatie van geaggregeerde kwaliteitsscores op nationaal en regionaal niveau; (2) een publicatie van kwaliteitsscores per ziekenhuis en (3) een geïndividualiseerd ZHH kwaliteitsrapport per ziekenhuis. Dit ...

Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

veroorzaakte tetanus 17 sterfgevallen in België: 14 in Vlaanderen en 3 in Wallonië. Het waren allemaal 60-plussers. Van 2014 tot en met 2016 werd geen enkel sterfgeval vastgesteld. Volgens de Minimale Ziekenhuis ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

kwaliteitsscores op nationaal en regionaal niveau; (2) een publicatie van kwaliteitsscores per ziekenhuis en (3) een geïndividualiseerd ZHH kwaliteitsrapport per ziekenhuis. Dit rapport omvat de resultaten van de ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

gevaccineerd en voor 23 (20%) was de vaccinatiestatus niet gekend. Opname in het ziekenhuis was noodzakelijk voor 49 gevallen (42%). Mazelen kwam voor in elke provincie maar de geschatte incidentie blijft het ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

kwaliteitsindicator-gegevens als volgt gebruikt: (1) een publicatie van geaggregeerde kwaliteitsscores op nationaal en regionaal niveau; (2) een publicatie van kwaliteitsscores per ziekenhuis en (3) een geïndividualiseerd ZHH ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2017

van het nationaal referentielaboratorium (2008-2016), de (exhaustieve) gegevens van de ziekenhuisverblijven (Minimale Ziekenhuis Gegevens, 1999-2014), de gegevens van de diagnosetests gefactureerd aan ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2015

publicatie van de gegevens verzekerd. De doelstellingen zijn als volgt : 1) de algemene impact van het ziekenhuishygiënebeleid evalueren, 2) de kwaliteit van ziekenhuishygiëne in elk ziekenhuis ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

kwaliteit in elk ziekenhuis (accountability) beoordelen op het vlak van de strijd tegen zorginfecties. Dit impliceert de publicatie van de gegevens per ziekenhuis, met uitzondering van ...

Validation of a new reference lot for the serology of an acellular pertussis vaccine

Issue Universitair Ziekenhuis Brussel, WIV-ISP (2015) Keywords: a an pertussis Pertussis Vaccine serology vaccine VALIDATION Service:  Qualité des vaccins et produits sanguins Quality of vaccines and ...

QR code

QR code for this page URL