Bedoelde u
ziekenhuis

Zoekresultaten - 6 results

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in woonzorgcentra (HALT studie)

werkvloer", Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne van de Provincie Antwerpen, Issue Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne van de Provincie Antwerpen, Antwerp, Belgium (2014) Keywords: antimicrobial use ...

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in Europese chronische zorginstellingen: het HALT-2 project

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Katrien Latour; Jans, B Source: 23ste dag ziekenhuishygiëne: "Transmurale infectiepreventie, als samenwerking grenzen ...

CPE in België: verleden, heden en toekomst

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B.; Y. Glupczynski; Boudewijn Catry Source: Ziekenhuishygiëne Sint Nikolaasziekenhuis, NA, Issue Dienst ...

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) in België: van 1 januari 2012 tot 30 april 2013

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B.; Y. Glupczynski Source: LOK- groep Klinische biologen van het Waasland en van Antwerpen, Issue Ziekenhuishygiëne ...

Infectiepreventie in woonzorgcentra

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B. Source: NVKVV vorming voor referentieverpleegkundigen in de ziekenhuishygiëne, NA, Issue Nationaal Verbond van ...

Nationale surveillance van post-operatieve wondinfecties

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Karl Mertens Source: 22e dag van de ziekenhuishygiëne, NA, Issue UZ Gent, NA (2012) Keywords: de hospital Surveillance wound ...

QR code

QR code for this page URL