Zoekresultaten - 30 results

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

’s genoemd). De audit verzamelde gegevens van 3365 patiënten met type 1 diabetes jonger dan 19 jaar die werden behandeld in 15 PDC ’s. De gegevens hadden betrekking op de zorg in 2019. Het rapport ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2020

coronapandemie. Daarenboven kan het uitstellen van zorg ook tot een onderdiagnose hebben geleid en kan er ook onderrapportering hebben plaatsgevonden in sommige surveillancesystemen. In de cijfers van het NRC was ...

Epidemiologische surveillance van kinkhoest. Bordetella pertussis- 2020

maatregelen die getroffen werden naar aanleiding van de coronapandemie. Hierdoor werd immers ook de verspreiding van andere respiratoire pathogenen beperkt. Daarenboven kan het uitstellen van zorg ook tot een ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

en de volledigheid ervan, de uitgestelde zorg niet worden nagegaan. We hebben echter wel een beeld van de kwantitatieve impact op nationaal en regionaal niveau, tussen verschillende ...

Monitoring of human coronaviruses in Belgian primary care and hospitals, 2015-20: a surveillance study.

Authorities (Flanders Agentschap zorg en gezondheid, Brussels Commission communautaire commune, Wallonia Agence pour une vie de qualité). Health Topics:  Coronavirus Coronavirus Coronavirus Manuscript ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

het aantal ziekenhuizen dat audits uitvoert: voor de audit van de procedure voor plaatsing en zorg van centraal veneuze katheter van 54% naar 76%, voor de audit van de procedure voor kunstmatige ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

Sciensano (september 2017 — februari 2019) [1]. In deze tweede evaluatie werd de kwaliteit van de zorg geëvalueerd aan de hand van de parameters opgenomen in het ZT-contract. Voor het ZT DM2 was dit het ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

audits. Voor de audit van plaatsing en zorg van centraal veneuze katheter daalde de score van 72% naar 54%, voor audit van kunstmatige ventilatie van 67% naar 47%, voor audit van plaatsing en zorg van ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

minder wordt deelgenomen aan volgende procesaudits en deelname aan deze audits aanmoedigen, audit van: plaatsing en zorg van centraal veneuze katheter kunstmatige ventilatie plaatsing en zorg ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes- Resultaten 2015

audit werden gegevens verzameld van 2880 patiënten met type 1-diabetes, jonger dan 19 jaar, die in 14 PDC ’s werden behandeld. De gegevens hebben betrekking op de zorg in 2015. In dit rapport wordt ...

QR code

QR code for this page URL