Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor residuen van diergeneesmiddelen en contaminanten in levensmiddelen van dierlijke oorsprong Groep B 2) c) Groep B, 3) a) (organochloor pesticiden), en 3) b)van Richtlijn (EG) 96/23