Poliomyelitis (polio)

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Wat is poliomyelitis?

Poliomyelitis, meestal 'polio' genoemd, is een zeer besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door poliovirussen. 

Het virus wordt overgedragen van mens op mens, vooral door het eten van voedsel of drinken van water dat besmet is door stoelgang, en iets minder vaak door speekseldruppels bij het hoesten of niezen. 

Na vermenigvuldiging in de keel en de darmen kan het virus het centrale zenuwstelsel binnendringen en verlammingen (acute slappe verlamming) veroorzaken, meestal van de onderste ledematen.

Er bestaat geen enkele behandeling tegen polio. Vaccinatie is het enige middel tegen polio.

Het 'Strategisch Plan voor de uitroeiing van polio en de eindfase 2013-2018' wil het certificaat van de wereldwijde uitroeiiing van poliomyelitis verkrijgen tegen 2018. 

WIST JE DAT? Iemand drager van het virus kan zijn zonder klachten te hebben: we spreken dan van een 'gezonde drager'. Bij een gezonde drager kan het poliovirus in de ontlasting en het speeksel aanwezig zijn. De gezonde drager kan de polio dus wel overdragen. 

Verschillende types van het poliovirus

We onderscheiden de wilde poliovirussen (type 1, 2 en 3) van de poliovirussen die van een vaccinstam zijn afgeleid.

De van een vaccinstam afgeleide poliovirussen zijn poliovirussen afgeleid van stammen in orale vaccins tegen polio, die genetische mutaties hebben ontwikkeld en opnieuw verlammingen kunnen veroorzaken. 

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic