Vaak gestelde vragen AgMask-project

Last updated on 14-7-2022 by Marinka Vangenck

Waarvoor wordt zilver in textiel gebruikt?

Zilver kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden in producten zoals kleding en andere textielproducten omwille van de antimicrobiële eigenschappen. De toelating is geregeld in de Europese verordening over biociden. Zo helpt het onder meer om het textiel langer in goede staat te houden (door bijvoorbeeld schimmels te weren), om muffe geurtjes te onderdrukken of om de overdracht van bacteriën tegen te gaan.

Wat zijn de risico’s van zilverdeeltjes in mondmaskers?

Zilver bestaat in verschillende vormen: metallisch zilver, zilverionen en nanozilver partikels. Inademen van zilver kan tot nadelige gezondheidseffecten leiden. De toxiciteit van deze verschillende vormen is verschillend. Zo zijn nanozilverpartikels meer toxisch dan zilver in metallische vorm of zilver als ion.

Ons onderzoek toont aan dat de verschillende vormen van zilver, zilvernanopartikels en -ionen in de onderzochte mondmaskers aanwezig zijn. Om na te gaan in welke mate zilver uit de maskers vrijkomt en daarmee een mogelijk risico vormt voor de drager, werken we aan nieuwe methoden. In afwachting daarvan heeft Sciensano een evaluatiemethode ontwikkeld die het zilvergehalte in de mondmaskers vergelijkt met een strenge limietwaarde en dus een grote veiligheidsmarge. Wanneer deze limietwaarde voor een gegeven masker overschreden wordt, is bijkomende informatie over de vrijstelling van zilver nodig om een veilig gebruik van dit masker te kunnen garanderen. Uit ons onderzoek blijkt dat in de meeste maskers de hoeveelheid zilver beperkt is, waardoor een gezondheidseffect weinig waarschijnlijk is.

Hoeveel zilver mag er in een mondmasker zitten?

De behandeling van textiel met zilver is onderworpen aan de wetgeving op biociden volgens EU verordening 528/2012.

Zit er in alle mondmaskers evenveel zilver en hoe kan ik ze herkennen?

In dit project hebben we een beperkt aantal met zilver behandelde mondmaskers getest. Hieruit blijkt dat:

  • niet alle onderzochte maskers zilvernanopartikels of zilverionen bevatten
  • de gevonden hoeveelheden over het algemeen beperkt zijn en er zelfs bij intensief dragen geen gezondheidsrisico’te verwachten is.
  • In enkele maskers zijn er hogere hoeveelheden teruggevonden en in 1 masker zelfs zeer hoge hoeveelheden zilver. Deze resultaten zijn doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten voor verdere actie

De aanwezigheid van zilver of een behandeling van het masker met biociden staat meestal vermeld op de verpakking. Op die manier is het mogelijk om ze te herkennen.

Ik heb een met zilver behandeld masker gedragen. Moet ik me zorgen maken?

Ons onderzoek toont aan dat zilvernanopartikels en -ionen in mondmaskers kunnen aanwezig zijn. Om na te gaan in welke mate deze uit de maskers vrijkomen en daarmee een mogelijk risico vormen voor de drager, werken we aan nieuwe methoden. In afwachting daarvan heeft Sciensano een evaluatiemethode ontwikkeld die het zilvergehalte in de mondmaskers vergelijkt met een strenge limietwaarde en dus een grote veiligheidsmarge. Wanneer deze limietwaarde voor een gegeven masker overschreden wordt, is bijkomende informatie over de vrijstelling van zilver nodig om een veilig gebruik van dit masker te kunnen garanderen. Uit ons onderzoek blijkt dat in de meeste maskers de hoeveelheid zilver beperkt is, waardoor een gezondheidseffect weinig waarschijnlijk is.

Waar kan ik mijn masker laten testen?

Op dit moment is het niet mogelijk om maskers te laten testen op de aanwezigheid van zilvernanodeeltjes of –ionen, omdat hiervoor een nieuwe testmethode nodig is die voorlopig alleen maar bij Sciensano uitgevoerd wordt. Onze testcapaciteit is ook beperkt en wordt ingezet voor opdrachten van de autoriteiten.

Welke merken maskers worden nog getest en wanneer krijgen we de resultaten?

De focus van het huidige AgMask-project ligt niet op het testen van maskers van bepaalde merken, noch van alle maskers die momenteel op de markt zijn. Dat is in de praktijk niet haalbaar omdat de testen voorlopig alleen bij Sciensano uitgevoerd worden. Omdat onze testcapaciteit beperkt is, focussen wij op het onderzoek van groepen maskers die met gelijkaardige, op zilver gebaseerde biocides zijn behandeld. We onderzoeken voor iedere groep of er zilverionen en/of nanodeeltjes aanwezig zijn en  of dat kan leiden tot een betekenisvolle blootstelling aan zilver via inademing.

De resultaten van dit onderzoek zullen toelaten om mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten en zal de overheid helpen om gepaste maatregelen te nemen.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

Op de webpagina van het AgMask-project vindt u een overzicht van het project en zullen er updates komen over de volgende stappen in het onderzoek zodra de vorderingen van het onderzoek dat mogelijk maken. Het project loopt twee jaar en het begeeft zich op verschillende vlakken op nieuw wetenschappelijk terrein. Daardoor kunnen we momenteel geen garanties geven over de exacte inhoud en timing van de volgende updates

 

Meer weten over het AgMask-project?

QR code

QR code for this page URL