Vaak gestelde vragen AgMask-project

Last updated on 4-3-2021 by Wesley Van Dessel

Bevat mijn mondmasker ook zilvernanodeeltjes?

Op dit moment zijn enkel de resultaten van de analyses van het Avrox-masker gevalideerd. In het huidige AgMask-project onderzoeken we groepen van maskers die met gelijkaardige op zilver gebaseerde biocides zijn behandeld, met name mondmaskers behandeld met zilverionen, met zilver nanodeeltjes, en met een technologie  die geleidelijk zilverionen vrijstelt (zoals Silvadur). We onderzoeken voor elke van deze groepen of er zilverionen en/of nanodeeltjes kunnen vrijkomen, en of dat leidt tot een blootstelling aan zilver via inademing. We kunnen in het huidige stadium van het onderzoek nog geen uitspraken doen over de aanwezigheid van nanopartikels in specifieke, met zilver behandelde mondmaskers als dusdanig, noch over de eventuele blootstelling bij gebruik.

Waar kan ik mijn masker laten testen?

Op dit moment is het niet mogelijk om maskers te laten testen omdat hiervoor een nieuwe testmethode nodig is die voorlopig alleen maar bij Sciensano uitgevoerd wordt. Onze testcapaciteit is ook beperkt. Daarom onderzoeken we in het AgMask-project groepen van maskers die met gelijkaardige zilver gebaseerde biocides zijn behandeld, met name mondmaskers behandeld met zilverionen, met zilver nanodeeltjes, en met technologieën die geleidelijk zilverionen vrijstellen (zoals Silvadur). We onderzoeken voor iedere groep of er zilverionen en/of nanodeeltjes kunnen vrijkomen, en of dat leidt tot een blootstelling aan zilver via inademing.

Ik heb een Avrox-masker gedragen. Moet ik me zorgen maken?

Het huidige onderzoek toont aan dat er zilver en titaniumdioxide nanodeeltjes in het masker voorkomen, maar niet dat ze effectief vrijkomen. Of dat gebeurt, moet duidelijk worden in het verdere onderzoek (AgMask-project).

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) stelt in haar advies van 23 februari 2021 dat het niet uitgesloten is dat bij gebruik van de Avrox-mondmaskers toxicologische drempelwaarden kunnen overschreden worden, maar dit risico moet gerelativeerd worden gezien de vele onzekerheden met betrekking tot de blootstellingsgraad en de conservatieve toxicologische benadering. Anders gezegd: als er een blootstelling zou zijn, zijn de risico’s vermoedelijk beperkt.

De HGR raadt aan om uit voorzorg voorlopig voorzichtig te zijn met het gebruik van deze mondmaskers in afwachting van (1) meer wetenschappelijke informatie over de blootstelling en de blootstellingsvorm van zilver via de ademhaling en (2) de toxicologische evaluatie.

Welke merken maskers worden nog getest en wanneer krijgen we de resultaten?

De focus van het huidige AgMask-project ligt niet op het testen van maskers van bepaalde merken, noch van alle maskers die momenteel op de markt zijn. Dat is in de praktijk niet haalbaar omdat het over een nieuwe testmethode gaat die voorlopig alleen maar bij Sciensano uitgevoerd wordt. Omdat onze testcapaciteit beperkt is, focussen wij op het onderzoek van groepen maskers die met  gelijkaardige zilver gebaseerde biocides zijn behandeld, met name mondmaskers behandeld met zilverionen, met zilver nanodeeltjes, en met een technologie die geleidelijk zilverionen vrijstelt (zoals Silvadur). We onderzoeken voor iedere groep of er zilverionen en/of nanodeeltjes kunnen vrijkomen, en of dat leidt tot een blootstelling aan zilver via inademing.

De resultaten van dit onderzoek zullen toelaten om mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten en zal de overheid helpen om gepaste maatregelen te nemen.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

Het AgMask-project onderzoekt specifiek of er mogelijke gezondheidsrisico’s zouden kunnen ontstaan door de behandeling van mondmaskers met verschillende vormen van zilver als antibacterieel middel. Sciensano gebruikt hiervoor een innovatieve nieuwe techniek die nog nergens anders wordt toegepast. Bovendien zijn er momenteel maar weinig labo’s in Europa in staat om dergelijke complexe metingen uit te voeren.

Op de webpagina van het AgMask-project vindt u een analyserapport met de gevalideerde resultaten van de elektronenmicroscopische in situ karakterisering van één van de bestudeerde maskers. Sciensano zal updates brengen over de volgende stappen in het onderzoek zodra de vorderingen van het AgMask-project dat mogelijk maken. Het project loopt twee jaar en het begeeft zich op verschillende vlakken op nieuw wetenschappelijk terrein. Daardoor kunnen we momenteel geen garanties geven over de exacte inhoud en timing van de volgende updates.

 

Meer weten over het AgMask-project?

QR code

QR code for this page URL