Mijn werkervaring

Want elke werkervaring zou uniek moeten zijn!

Bij Sciensano wordt dit ingevuld met een aangename werkomgeving, ontplooiingsmogelijkheden op professioneel vlak en in de privésfeer, een interessant loonpakket en het maatschappelijk engagement van de organisatie.

Een organisatie met een gezicht

Bij Sciensano is vertrouwen de basis van alles: vertrouwen in de medewerkers, hun menselijke kwaliteiten, hun capaciteit om hun werk te doen en om zich te perfectioneren. In een dergelijk klimaat is er ruimte te over voor zelfstandigheid. U krijgt de kans om uw prioriteiten, uw planning, uw werkuren en uw ontwikkeling in eigen handen te nemen. Ons vertrouwen in de medewerkers is een bron van motivatie, welzijn en optimale prestaties.

Dit klimaat van vertrouwen schept mogelijkheden om vernieuwende initiatieven en projecten voor te stellen. Sciensano geeft u bewegingsvrijheid en stimuleert assertiviteit, d.w.z. de capaciteit om zich uit te drukken en om zelfstandig nieuwe ideeën te opperen.

Enkel dankzij de inspanningen van alle medewerkers kan Sciensano zijn taken vervullen en zijn doelstellingen halen. Dat collega’s elkaar helpen en zaken onderling bespreken, is voor ons maar meer dan normaal. U ziet het: openheid en uitwisseling zijn sleutelwaarden in onze werkomgeving.

Evenwicht werk-privéleven

Het welzijn van ons allemaal begint met uw welzijn en dat van onze medewerkers!

Als u een evenwicht vindt in uw werk en privéleven, kunt u rustiger werken en bent u gemotiveerder en efficiënter.

Wij bieden verschillende regelingen, zodat u dat evenwicht gemakkelijker bereikt:

 • Flexibele werkuren
 • De mogelijkheid om thuis te werken (onder bepaalde voorwaarden en naargelang de functie)
 • Arbeidstijdregelingen (bv. deeltijds werken)
 • 26 dagen betaald verlof per jaar
 • Recuperatie van overuren
 • Het instituut sluit tussen kerst en nieuw
 • Sociaal verlof …

Ontwikkeling van onze medewerkers

Wij zetten in op de ontwikkeling van onze medewerkers, want wij geloven dat dit de enige manier is om de wetenschappelijke referentie op het vlak van volksgezondheid te blijven!

In overeenstemming met onze waardering voor proactiviteit en innovatie, menen wij dat onze medewerkers de hoofdrolspelers van hun eigen ontwikkeling zijn. Als werkgever steunen wij hen in de ontplooiing van hun expertise en hun vaardigheden. Op die manier kunnen ze zich aanpassen aan de behoeften van hun voortdurend evoluerende functie en anticiperen op toekomstperspectieven.

Concreet betekent dit:

 • Opleidingsplan bij de indiensttreding (onthaalsessies, kwaliteitsborging, planningsgesprek na een maand) en ontwikkelingskansen gedurende uw volledige loopbaan
 • Jaarlijkse opvolging met uw leidinggevende, in samenwerking met de dienst Personeel & Organisatie

Uw ontwikkeling wordt gestimuleerd door een grote diversiteit aan opleidingsonderwerpen en -modaliteiten, in een integratieve aanpak:

 • Technische vaardigheden (bv. talen, informatica, gebruik van instrumenten en wetenschappelijke apparatuur …) en transversale/algemene vaardigheden (bv. communicatie, leiderschap, assertiviteit, stressbeheer …)
 • Opleidingen, workshops, conferenties en congressen, infosessies, e-learning, coaching enz.

Verloning en salarispakket

Uw loonschaal wordt bepaald naargelang uw diploma, uw ervaring en de verantwoordelijkheden van uw functie.

Daarnaast bieden wij andere voordelen om u het leven gemakkelijker te maken:

 • Terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering, taalpremie, sportpremie, FED+ kaart (www.fedplus.be), bedrijfsrestaurant met democratische prijzen (warme en koude gerechten)
 • Veel vakantiedagen
 • Evenwicht werk-privéleven

Dat is nog niet alles. Profiteer van deze voorwaarden en ontdek er nog meer wanneer u bij ons aan de slag gaat!

Duurzame organisatie

Wij engageren ons tegenover onze medewerkers en de maatschappij, en wel op verschillende vlakken.

 • Welzijn, veiligheid op het werk en bevordering van de gezondheid van onze medewerkers:
  • De mogelijkheid om een uur per week te sporten tijdens de werkuren
  • Premie voor een persoonlijke sportieve of culturele activiteit
  • De mogelijkheid om thuis te werken (onder bepaalde voorwaarden en naargelang de functie)
  • De mogelijkheid om u te laten inenten tegen de griep
  • Opleiding ‘brandblussen’ by EHBO
  • EHBO’ers en vertrouwenspersonen ter beschikking van onze medewerkers
  • Infosessies over psychosociaal welzijn op het werk (bv. burn-out, happiness at work), bioveiligheid enz.
 • Milieu-impact:
  • Project Mives (Milieu en Veiligheid – Environnement et Sécurité): engagement van de organisatie en van alle medewerkers om onze milieu-impact te beperken
  • Premie voor medewerkers die met de fiets komen werken
  • Dag van de duurzame ontwikkeling

QR code

QR code for this page URL

Want elke werkervaring zou uniek moeten zijn!

Onthaal en integratie zijn onmisbaar voor een goede start

Bij Sciensano werkt u aan ieders gezondheid

 Ben je student? Bouw nu al aan je professionele toekomst in de gezondheidssector.

Sciensano, een mozaïek van mensen

FAQ

Vaak gestelde vragen