Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Authors

Meus, K

Abstract:

ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER BELANG HECHT AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORGVERLENING, STELLEN WE VAST DAT DE HUIDIGE RICHTLIJNEN OMTRENT BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK VAAK NIET GEVOLGD WORDEN. BIJ RESIDENTEN IN WOONZORGCENTRA (WZC) ZIJN URINEWEGINFECTIES (UWI) VAAK DE REDEN VOOR HET VOORSCHRIJVEN VAN ANTIBIOTICA. HET EERSTE DEEL VAN DE STUDIE ONDERZOEKT HET HUIDIGE ANTIBIOTICABELEID IN WZC BIJ RESIDENTEN MET UWI. BIJ 438 RESIDENTEN VAN DRIE WZC WERDEN 33 UWI GERAPPORTEERD. IN HET TWEEDE DEEL WORDT ENERZIJDS HET KENNISNIVEAU VAN HUISARTSEN BETREFFENDE DE RICHTLIJN UR

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL