Beheer van biologisch besmet afval afkomstig van activiteiten van ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen: Richtlijnen en aanbevelingen.

Last updated on 8-2-2022 by Emilie Descamps

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

French

SCIENSANO

Abstract:

Het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en/of pathogenen genereert verschillende soorten afval. Overeenkomstig de gewestelijke wetgevingen inzake ingeperkt gebruik moeten biologisch afval en/of biologische residu’s volgens een geschikte en gevalideerde methode worden geïnactiveerd en op zodanige wijze worden verwijderd dat ze geen gevaar meer vormen voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu. Deze gewestelijke wetgevingen vereisen ook dat het besmet materiaal vóór het schoonmaken, hergebruik en/of vernietiging geïnactiveerd wordt. Tenslotte is in sommige g…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL