Belgische H3N1 Epizoötie

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Pre-print

Non-peer reviewed scientific publication

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Vanaf begin april (week 14) tot op 24.07.2019 (week 29), werden 82 bedrijven positief H3-AI gedetecteerd. Bij de getroffen bedrijven bevinden zich zowel verschillende types van bedrijven als verschillende species, verspreid in de tijd. De getroffen bedrijven bevinden zich voornamelijk in een beperkte geografische regio in het noordwesten van het land. De karakterisatie van het virus wijst op een typisch laag pathogeen virus dat niet meldingsplichtig is volgens de EU-richtlijnen. De genetische informatie wijst op een oorsprong vanuit in wilde vogel circulerende AI virussen, met een aanpas…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL