De impact van COVID-19 op de werking van de Belgische diabetesvoetklinieken en de ernst van het voetulcus bij presentatie